Çin dahil AB dışından gelen mobilyalara % 50 oranında ek vergi getirildi


23 Mayıs 2015 Cumartesi tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7699 Bakanlar Kurulu Kararı ile 3. ülke menşeili MOBİLYA CİNSİ eşyalara % 25 ve % 50 oranlarında ilave gümrük vergisi getirilmiştir.İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2015/7699 (23.05.2015 t. 29364 s. R.G.) (9401, 9402, 9403 ve 9404 pozisyonlarındaki mobilya ve şiltelerde ilave gümrük vergisi) Karar Sayısı : 2015/7699.

Bu karar tüm mobilya sanayimizi olduğu kadar, Bursa İnegöl mobilya kentimizi de olumlu etkileyecektir.

TOBB Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik komitesinde, konu eylem önerisi olarak aşağıdaki şekilde yer almıştı. Komite, Çin başta olmak üzere Uzakdoğudan ithal edilen tüm ucuz mobilyaların rekabeti olumsuz etkilediğini eylem önerisi olarak kayıtlara geçirmişti.

Mobilya sektörü eylem önerisinden bir bölüm “Gümrük Mevzuatı kapsamında mobilyaların serbest dolaşım giriş işlemleri 6/3/2012 tarihli Resmi Gazetede yer alan Gümrük Genel Tebliğinde belirtilen Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulamasına göre yapılmaktadır.

Birçok ülkeye yapılan ihracatta yüksek gümrük vergileri, yabancı rakiplere karşı rekabeti zorlaştırmakta, rekabet edebilmek için oluşturulan fiyatlar kar payını düşürmekte, ihraç edilen ürünün katma değerini minimum seviyelere indirmektedir.

Bununla birlikte, Çin ve diğer Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ucuz mobilyalar rekabeti olumsuz etkilemektedir.”

Aynı şekilde eylem önerileri içinde “Mobilya sektörünün dünya genelinde itibarını artıracak ve Türkiyeyi bir mobilya ülkesi olarak tanıtacak faaliyetlerin desteklenmesi, markalaşma sürecine geçilmeden önce, geleneksel mobilya pazarlarında (Almanya, İtalya, Fransa, ABD gibi) Türk mobilyasının bilinirliğini, itibarını artıracak çalışmalar yapılmalı ya da devlet tarafından sektörün yaptığı çalışmalar desteklenmelidir.

Uluslararası tanıtımların yapılacağı daha fazla fuar alanlarının açılması ve mevcut fuar alanlarının fiziki durumlarının iyileştirilmesi bunun için devletin kamu denetim mekanizmasının buralarda da artması ve etkinleşmesi gerekmektedir.”

Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) bunların içine dişçi koltukları, eğme, döndürme, yükseltme, alçaltma gibi fonksiyona haiz mobilyalar da girmektedir.

Bakanlar Kurulunun almış olduğu bu karar ile YOİKK eylem önerileri hayata geçmiş bulunuyor.

EKOHABER GAZETESİ

Yorum Ekle