Bursa’nın ilk treni, bugünkü BursaRay gibi ‘yeşil’ renkti!


Bursa’nın tarihte ilk trene kavuştuğu töreni, yabancı uyruklu bir gazeteci de izlemişti ve o günü, satırlarından okuduk.Bursa’nın trene ilk kavuşması, 1900’lü yılların eşiğindeydi ve açılış törenini izleyen bir Fransız gazetecinin, arşivlerdeki satırlarına rastladık.

Osmanlı döneminde yapılan…

Mudanya-Bursa arasındaki tren, ‘Kara Tren’ tabiriyle anılıyor ve birkaç siyah-beyaz fotoğrafla biliniyor.

Bilgiler…

Genellikle aynı oluyor.

Kentsel arşiv taraması yaparken…

Emeği, değeri büyük sayılı ‘Türk Kültür Tarihi’ araştırmacılarından ve yazar Taha Toros’un arşivinde, güzel bir kentsel belgeye ulaştık.

Epey eski bir dergiden…

Gazeteci Sadi Borak’ın ‘Demiryollarının Tarihi’ derlemesinde, Bursa’nın sökülen trenini bulduk.

Borak, Bursa’nın ilk treninin açılışına katılmak üzere gelen Fransız gazeteci Emile Berre’nin törene ait makalesinin çevirisini yayınlamıştı.

O günün heyecanını, Mudanya ve Bursa’sını anlatılıyor.

En ilginç bilgi…

Vagonların rengiydi.

Le Figaro gazetesinin muhabiri...

Mudanya’nın Türk Bayrakları’yla bezendiğini belirtirken, “Biraz ötede parlak yeşil boyalara boyanmış yeni hat vagonları dizilmişti.” diyor.
‘Kara Tren’ yoktu, tıpkı…

Bugünkü Bursa’nın kent içi raylı sistem vagonları gibi, tarihteki ilk tren de, kentle özdeşleşen yeşil renkteydi.

Dikkati çeken bir başka hususla “Bazı vagonların pencerelerinin kafesli olmasıydı. Bu da, Türk hanımlarına mahsusmuş.” deniliyor.

Bursa’ya doğru gidilirken…

Geçilen topraklar ve görülen etraf için Berre, “Bu bir buçuk saatlik yol, hep cennet bahçesi gibi devam etmektedir.” gözlemini anlatıyor.

Karşılayan kalabalıklarda, fesli çocukların bakraçlarla sattıkları su için de, “Bu sular, taze, lezzetli” benzetmesi yapılıyor.

Bursa’nın gözükmeye başlamasıyla…

Berre, kente hayranlığını vurguluyor.

Övgüsünü satırlara taşıyarak, “Nihayet Bursa şehri bütün güzelliği ve ihtişamıyla  gözüktü. Bu şehir Uludağ eteğinde, yeşilikler içinde...” diyor.

Bursa’yı tanımasıyla da…

“Buranın manzarasını hiç bir şair dile getiremez. Nilüfer Çayı, burada fevkalâde yeşilliğe gömülü olarak vadiden geçmektedir. 20 km. boyunca bu dere, zeytin ve dut ağaçlarıyla kaplı.”

Yabancı uyruklu gazeteci
gözüyle…

İşte!

Bursa’nın ilk ve yeşil renkli treni, kentin farkı…

Yorum Ekle