Bursa'nın geleceği için dün, 'kavşak noktası' oldu!


Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent için dün fevkalade bir buluşma sağladı, ancak bugün itibariyle olacaklara bakmak gerekiyor.Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent için dün fevkalade bir buluşma sağladı, ancak bugün itibariyle olacaklara bakmak gerekiyor.

‘Şehir Analizi’ amaçlı yeni adımla…

Bursa Şurası düzenlendi.

Belediye, üniversite ve ekonomi kurumları ile kentsel konsey yönetenlerce, Bursa için güven de, endişe de, vizyon da ortaya konuldu.

Dünün yanlışlarından ders çıkarabilmek, kaydedilen olumlu aşamalarla beraber, yarına böyle bakmak, önemle ifade ediliyor.

Özeleştiriyle…

Ortak doğru, teyit ediliyordu.

Bursa’nın geleceği ele alınırken…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaş, kurum ve toplum katmanlarıyla istişare ilkesiyle hareket ettiklerinden söz ediyor.

İlke anlayışı…

Duruş, irade örneği oluşturuyor.

Bursa Şurası’nın uyarısı…

‘Süregelen sanayileşme ağırlığının, Bursa’nın nüfusuna ciddi artış getirdiği ve süreçle kentsel sorunların doğduğu ve büyüdüğü’ gerçeğini gösteriyor.

Dünkü durumla…

Bursa açısından, yine ama ‘çok iyi kentsel ders çıkarıldığı’ sonucuna, katılımla tanıklık etmiş oluyorduk.

Aslında…

Bursa’nın anakent belediyesi, Bursa’nın hak eden ilerisini görebilecek, yukarıya taşıyabilecek yetkinlikte bulunuyor.

Yerel medyanın güçlü olduğu…

Dinamik, duyarlı bir toplum yapısı, anakent ve diğer belediyeleriyle de dinamik, duyarlı bir Bursa altyapısını ve eylemini bulunduruyor.

Süregelen mesele…

Merkezi otoritedeki siyasi irade!


Bursa olarak…

Değerler bütünü coğrafyayız.

Ancak…

Yerel yönetiminin yanında eş zamanlı, eş güdümlü olmayan Ankara siyaseti ve bürokrasisi, süregelen durum olmuştur.

Öncelikle…

Bursa’nın konumuna hakkını veren ve geleceğe taşıyacak kentsel projeler için merkezi hükümetin sorumluluğu bulunuyor.

Bakınız ki…

Övünülen 2.Abdülhamid, diş mihraklara rağmen, Hicaz ve Bağdat demiryollarını yapabilmeye uğraşmıştı.

Şimdilerde...

İlk payitaht Bursa’ya, hızla tren gelebilmesi için uğraşı içerisinde olmaya devam ediyoruz.

Vaktiyle…

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce, 2000’li yıllar öncesiyle ‘İmar Anayasası’ olarak tanımlanan; Bursa İl Çevre Düzeni Planı’nı çıkartılmıştı.

Aynı siyasi partili hükümet…

İmar Anayasası’nda, faaliyet alanı itibariyle potansiyel, rezerv alanı bulunmayan, yerelde vize alamayan ABD sermayeli Cargill, hükümet kararlarıyla kurulmuş ve bugünlere gelmişti.

Bir, 'İmar Barışı' çıktı.

Tarla, bağ, bahçe, devlet arazilerindeki yapılar, yasallaştı.

Böyle olunca...

Tüm belediyelerin, pusulası şaştı.

Daha da tuhaf olan…

Belediyelere şüpheyle bakan ve itham eden devletin imar bakanlığı, yüksek katlı özel sektör projelerine vize verebiliyor, konut kurumu ortak edilebiliyor.

Dün…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa ve geleceği için yeni sayfa açtı.

Farklı kurumlarlarca…

Takdirle karşılandı.

Dün…

Yerel siyasi iradeyi tayin eden vatandaş ve toplum katmanlarına, oy günü dışında da kulak veren ve katılımcılık sağlayan Bursa tesis edildi.

Yorum Ekle