Bursalı Genç Girişimciler iddialı projelerle geliyor


Dünya o kadar hızlı ilerliyor ki, daha dün girişimciliği konuşurken, şimdi girişimciliğin ihtisas alanlarını konuşur olduk. 

 

 Kadın girişimciler, genç girişimciler etrafımızı sardı.

Girişimciliğin sadece konuşulması yetmiyor.

Girişimcilik için nelerin yapıldığı, girişimciliğin nasıl özendirildiği de önemli.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda oluşturulan TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu, gençlere yani ülkenin geleceklerine girişimciliği anlatmak, özendirmek için başladığı çalışmalarını tamamladı.

Kağan Yeşil Başkanlığı'nda seçildikleri günden itibaren aktif olarak çalışmalarını sürdüren Kurul, son yaptıkları toplantıda İcra Komitesi Çalışma Guruplarını tamamladı.

TOBB Bursa GGK Başkanı Kağan Yeşil, Kurul'da yer alan yönetim kurulundaki üyelerin kendi iş hayatlarında gösterdikleri başarılarını, girişimciliğe atılacak gençlere de aşılayıp, yardım etme hevesinde oyduklarını hatırlattı.

Genç demek dinamik demek.

Aslında böyle bir kurumun varlığı da yapılacak projeler kadar önemli.

Başlamak başarmanın yarısıdır.

Böyle önemli bir görevde elini taşın altına koyan Kurul üyelerini kutlamak gerekir.

Am tabiki sadece taşın altına eline koymakla iş bitmiyor.

Çünkü isimlerinden kaynaklı olarak beklentiler çok yüksek.

Türkiye başlangıçların ülkesi.

Birşeye başlarsınız, fakat sonrası gelmez.

TOBB Bursa GGK  İcra Komitesi Çalışma Gurupları ile bu işi nerelere taşıyacaklarını gösterdi.

Çetin Şen Sorumluluğu'ndaki ve Abidin Şakir Özen'in Sorumlu Vekilliğini üstlendiği Girişimci ve İş Dünyası İlişkileri Çalışma Gurubu'nun ilk görevi, gençliğin iş hayatına girişimci olarak atılmasının önemi, imkânlar ve riskler konusunda öğrencilere yol gösterici olmak için bilgilendirme faaliyetleri

düzenlemek.

Görevler sadece bununla da kalmıyor, Girişimcilik ile ilgili Üniversite öğrenci kulüpleri ile sürekli iletişim halinde olarak, temsilcilerinin TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu faaliyetlerinde yer

almasını sağlamak, Girişimcilik konusunda kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen eğitim,

seminer, yarışma, proje gibi çalışmaları takip etmek, üyelerin katılımının sağlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yürütmek, Kurulun amaçları doğrultusunda üyelerimiz ve potansiyel girişimcilere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlemek.

Görüldüğü gibi yeni genç girişimcilerin iş hayatına atılmasını yine genç girişimciler sağlayacak.

Asaf Yalçın İstanbullu'nun Sorumluluğunda ve Fath Aslan'ın Sorumlu Vekillğini yaptığı Proje Geliştirme, Araştırma ve Destekler Çalışma Gurubu da tamamen araştırmaya dayalı görevlere sahip.

Girişimcilik üzerine mevcut raporları incelemek, girişimcilik ile ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri, girişimciliğin önündeki engelleri araştırmak, çalışmalar gerçekleştirmek,

Kurulun amaçlarını yerine getirmeye yönelik yeni projeler üretmek, yeni faaliyet alanları belirlenmek ve yurtiçi/yurtdışı ortaklar ile yapılabilecek projeleri araştırmak, Girişimcilik ile ilgili uluslararası ve yerel fonları araştırmak, İcra Komitesi’ne ve üyelere bilgilendirme yapmak, Genç girişimcilerin öneri olarak sunduğu projeleri değerlendirmek, hayata geçirilmesi için gerekli finansman kaynakları ile ilgili yönlendirmede bulunmak.

Çalışma Grupları içinde en en az maddeye sahip gibi görünen Samet Dinçer Sorumluluğu'nda ve Sinan Topuk Sorumlu Vekilliği'ndeki Uluslararası Dış İlişkiler.

Görev kolları, Girişimcilik üzerine çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşları tespit etmek,

ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmek, koordinasyonu sağlanmak, etkinlikleri takip etmek ve sonrasında tüm çalışma guruplarında olduğu gibi tamamlanan ve sürdürülen çalışmalar konusunda raporlar hazırlayarak GGK İcra komitesinde sunmak.

Madde olarak az görülen bu çalışma gurubunun da aslında işi önemli ve bir o kadar da zor.

Sadece Bursa'da, Türkiye'de çalışma yapmak artık malesef yetmiyor.

Eğer dünya artık büyük bir köy ise bu köyün her yerinde olmak gerekiyor.

Tüm bu çalışmaların ardından ilişkileri, bağlantıları sağlamak için de Mustafa Altın Sorumluluğu'nda ve Kemal Öncü Sorumlu Vekilliği'ndeki Kurumsal İlişkiler ve Kurul İlişkileri devreye giriyor.

Bu Grubun görevleri biraz fazla.

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu ile diğer Kurum ve Kuruluşlar ile gerçekleştireceği çalışmalarda rol alarak, gerekli çalışmaları yürütmek, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’nun ve faaliyetlerinin görsel, yazılı, web sayfası, sosyal medya gibi iletişim araçlarının kullanımı konusunda BTSO Kurumsal İletişim Birimi ile gerekli çalışmaları yürütmek.Kurulun faaliyetlerinin aylık ve yıllık bazda raporlamasını yapmak. Kurul üyelerinin kendi aralarındaki iletişimini güçlendirmek amacıyla çalışmalar TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu ile diğer İl kurulları arasındaki iletişimin güçlenmesi amacı ile çeşitli sosyal, kültürel  etkinlikler ve ortak projeler düzenlemek, bölge toplantıları ve illere saha ziyaretleri gerçekleştirmek.GGK İl Kurulu Toplantılarının düzenlenmesi sürecinde aktif rol almak, gerekli hazırlıkların yapılması konusunda çalışmalar yürütmek, İl Kurulu Üyeleri ile sürekli iletişimi Sağlamak, Kurul Üyelerinin Talep ve Dileklerini İcra Komitesi Üyeleri ile paylaşılmasını sağlamak.

İletişim işin içine girince maddeler ister istemez artıyor.

İletişim sağlamak dışarıdan bakınca bir o kadar mkolay, fakat işin içine girince de bir o kadar zor.

İşleri gerçekten zor.

Ama başardıkları her iş, ülkenin kentin geleceği için önemli bir adım olacak.

Bu haz da sanırım onlara bir ömür boyu yetecek.

Ülkenin tüketen değil üreten gençlere ihtiyacı var.

Eğer önce kent olarak ekonomik sıralamada daha üst sıralara çıkmak, ülke olarak gelişmiş ülke olmak istiyorsak, bu gençlerimize sahip çıkacağız.

Yapılan işleri destekleyeceğiz.

Bu güzel çalışmadan dolayı başta Kağan Yeşil ve ekibini kutluyorum.

Çok güzel çalışmalara da imze atacaklarına inanıyorum.

 

 

 

Yorum Ekle