Bursa Tabip Odası kendini güncelliyor


Bursa Tabip Odası bir yandan Podcast yayınları yaparken, öte yandan da bilimsel makalelerin de yer alacağı Mayo Klinik benzeri bir internet sitesi hazırlıklarını sürdürüyor.Aynı zamanda bilimsel tıp yayınlarına da başlayan Bursa Tabip Odası ‘Herkes için Sağlık’ adlı hakemli ve sağlıkla ilgili farklı bilim dallarını da içeren bir dergi çıkarmaya hazırlanıyor.

Bursa Tabip Odası son dönemde Kovid salgınına yönelik açıklamalarıyla öne çıktı. Tabip Odalarının rutini vardır. Meslek alanlarına giren konularda kamuoyunu bilgilendirir, talep, eleştiri ve önerilerini paylaşırlar. Alışık olduğumuz gidişat budur… Bursa Tabip Odası da başta dolaylı ya da doğrudan halk sağlığını ilgilendiren konular başta olmak üzere bilgi paylaşımı yapar…
Özellikle Kovid salgını sürecindeki uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte görmekle kalmadık, yaşadık da…
Neyse… Bugünkü konumuz biraz farklı.
Bursa Tabip Odası alışıldık rutinlerin dışında bir çizgi izliyor… Mesela… Podcast yayınlarıyla çoğunluğu tıp bilim insanları olmak üzere güncel konuların uzmanlarını konuk alındığı programlarla halk bilgilendirmeyi sürdürüyor…  Tıbbi İngilizce kursları düzenliyor.

BTO’DA BİR İLK: TIBBİ BİLİMSEL YAYINLAR
Bursa Tabip Odası’nda daha önce yapılmamış bir şey daha yapıyor:
Tıbbi bilimsel yayın yapıyorlar…
Bir şekilde denk geldim ve çok da şaşırdım. Bursa Tabip Odası’nın sitesinin yayınlar bölümünü inceledim. Genelde sempozyum sonuçları, çeşitli araştırma ve incelemeler, özel dosyalar kitap ya da kitapçık halinde yayımlanır… Ama farklı bir yayın akışı mevcut…
İki adet tıbbi bilimsel yayın var…

Biri Prof. Dr. Alparslan Ersoy’un editörlüğünde “Klinik Pratikte Nefrolojik Hastalıklara Yaklaşım”; diğeri ise Prof. Dr. Canan Özyardımcı Ersoy’un editörlüğünü yaptığı “Klinik Pratikte Endokrinolojik ve Metabolik Hastalıklara Yaklaşım” adlı kitap…

Bursa Tabip Odası Başkanı (BTO) Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’ı arayıp sordum, o da anlattı:

“Biz bu dönemde yaptık. Tıbbi Bilimsel yayın yapıyoruz. Nefroloji yaptık, endokrinolji kitabı da yayınlanmak üzere.

Aslında kitap olarak az sayıda basıyoruz. Dijital kitap olarak ise herkese açık paylaşıyoruz. İsteyen yararlanabilir. Şu anda Kardiyoloji hazırlıyoruz.

Çok geniş bir bilimsel ağımız var; sadece Uludağ Üniversitesi’nden değil başka fakülteler de bu bilimsel çalışmaya dahil oluyorlar.”

MAYO KLİNİĞİ WEB SİTESİ GİBİ YENİ SİTE YAPILIYOR

Ve iki yeni çalışma içerisinde olduklarına dikkat çekti:

“Birincisi çok farklı bir web sayfası olacak. Dünyada Mayo Kliniği’n web sitesi çok öndedir. Biz  de Mayo Kliniği’nin sitesini örnek alıyoruz

Bütün bilimsel makaleler alt başlıklarıyla sitemiz içerisinde yer alacak. İndeks içinde! Bizim yayınladığımız tüm kitaplar da öyle…”

‘HERKES İÇİN SAĞLIK’ HAKEMLİ DERGİ

Diğer çalışma hakkında ise şunları anlattı:

İkincisi ise hep hayalimdi bir bilimsel dergi çıkartmak… Hakemli bilimsel dergi olacak. Altyapısı hazırlandı. Online yayınlanacak.

Derginin adı ‘Herkes İçin Sağlık” olacak. Türkçe ve İngilizce yayımlanacak. Sağlığı bütünleştrmeye çalıştık.

Sağlık sadece tıp doktorlarının ii değil; veteriner hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, çevre mühendisleri gibi pek çok disiplini de kapsıyor.

 Herkes İçin Sağlık Dergi’sinde tüm bu bilim dallarına açık makaleler üretilecek.

Dergimizin bir özelliği de hakemli olacak ama çok da bilimin gözünü çıkartan değil de, halkın da anlayacağı makaleler de olacak. Yani adı gibi herkes için bilim olacak!

Dünyada çok prestijli dergi var; JAMA Amerikan Tabipler Birliği tarafından çıkartılıyor. Çok saygın bir dergi.  Bizim meslek odamız da bilgi üretmeli. Bu alanda geç kaldık… “

Sürdürülebilir olması önemliydi…. Doç. Dr. Alpaslan Türkkan’a bunu sordum; “Tıbbi bilimsel yayınların, Herkes İçin Sağlık Dergisi’nin ve güncellenmiş bilimsel makalelerin de yer aldığı internet sitesinin bizden sonra da devam etmesini çok istiyorum…” dedi.
Zaten de “Herkes için Sağlık” dergisinin editörlüğünü üstendiği için sürdürülebilir bir çalışma olacak…

Alpaslan Türkkan’ın anlattığı çalışmalar çok önemli…

Bursa Tabip Odası’na farklı bir misyon yüklerken; şehrin sağlık vizyonunu da zaman içerisinde etkileyecek.
Bursa’da başlayan bu bilimsel ve çok yönlü bilim üretimi bir süre sonra ulusal ve uluslararası bilim çevrelerinin de dikkatini çekecektir.

Akademinin üretimini ve gelişimini de etkileyecektir… BTO yönetimini, sürece dahil olan tüm hekimleri kutlamak lazım…

‘MESLEK SEVGİSİ’ KİTAPLARI

Bu arada yayınlar içinde değerli dostumuz Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cem Heper’in editörlüğünü yaptığı 3 kitabı da görmekten çok mutlu oldum.

 Zaten Uz. Dr. Cem Heper sürekli kendini güncelleyen, dünyayı iyi takip eden ve kitap yazma konusunda çok üretken birisidir.

BTO yayınları içerisinde gözüme çarpan ve Uz. Dr. Cem Heper’in editörlüğünü yaptığı kitaplar şunlar: Multidisipliner Covid-19; Meslek Sevgisi (1) ve (2)…

 Kitapları bilgisayarıma indirdim… Okuyacağım… 
Bir şeyle yazmadan önce bir tıklayıp içindekilere bakayım dedim.

İyi ki de bakmışım. Adına bakarak tıp doktorlarının mesleğe bakışlarının öykülendiği yazılar sanmıştım. Halbuki içerikte bilimsel, eğitici, öğretici tıbbi makaleler çıktı karşıma…

Kitapların editörlüğünü üstlenen Dr. Cem Heper, aynı zamanda BTO Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanlığı’nı da yürütüyor. Cem Heper’in önsözünden bir bölümü paylaşmak istiyorum.

“Odamızda yapılan ‘Sürekli Tıp Eğitimi’ çalışmaları, hiçbir maddi çıkarve mevki beklentisi olmadan, hekimlerin yetkinliğinin artmasını, meslekibilgilerde oluşan yenilik ve gelişmelerin öğretilmesini ve öğrenilmesiniamaçlar. Sonuçta bilgi ve sevgi paylaşıldıkça artar.

Bu nedenle odamızınbu alanda yaptığı çalışmaların dönem kitaplarına ‘Meslek Sevgisi’ adınıverdik. Birincisi 2016-2018 dönemi için yayınlanan Meslek Sevgisi-STEDönem Kitabı’nın, yeni dönemde senelik olarak yayınlanmasına kararverdik. Kitapların sizlere en kısa süre içinde ulaşması ve her zaman heryerde elinizin altında olabilmesi amacıyla e-kitap formunda yayınlanmasına da başladık.

Kitabımızın bölümlerini yazan bütün hocalarımıza, mesleğimize yaptıklarıkatkılar ve mesleki yaşamları ile bizlere örnek oldukları için, oda üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum…”

Öte yandan…

Son kitap Prof Dr Canan Ersoy ‘un editörlüğünü yaptığı 640 sayfalık “Endokrinolojik ve Metabolik hastalıklara yaklaşım” adlı çalışma…

Bu kitapta; tiroit hastalıkları, şeker hastalıkları, hipofiz hastalıkları, kemik erimesi, gonadal hastalıklar, böbrek üstü bezi hastalıkları, şişmanlık, endokrin ve metabolik bozukluklara bağlı sorunlar ile birlikte boy kısalığı, gebelikte görülen endokrinolojik sorunlar, gelişme bozuklukları, şişmanlık ve zayıflık gibi konular yer alıyor., 39 başlık altında, alanındaki en son yenilikleri içeren 13 bölüm yer alıyor. Kitap, endokrinolojik ve  metabolik hastalıklar alanında yapılan sürekli tıp eğitimiçalışmalarının ulaştığı aşamanın güzel bir örneği olmuş.

 

Yorum Ekle