Bursa Kent Konseyi (2)


Evet, Bursa Kent Konseyi oluşumundaki ilk adım olan Yerel Gündem21 çalışma gurupları mahallelerde, ev ev dolaşarak, halka iklim değişikliği gerçeğini ve bu felaket nedenlerinin başında, bizim günlük yaşamımız içinde atmosfere bıraktığımız CO2 gazının geldiğini ve bu gaz salınımını azaltmaya yönelik ilk ve küçük bir adım olarak, evlerinden çıkan çBugün Bursa'da geri dönüşecek çöpler ayrı toplanıyor, bu alanda oluşmuş şirketler toplanan çöpleri cinslerine göre ayırarak tekrar üretime sokuyorlar.
Türkiye'de ilk benim başlattığım Yerel Gündem 21 oluşumları, ülkemizin her noktasına, taa Ağrı'nın küçük bir kasabasına bile yayıldı.
Başarılı biçimde işlemeye başlayan bu düzen beni, kentimize ait diğer sorunların da çözüm yollarının aranmasında ve kararların alınmasında halkın katılımının etkin olacağı düşüncesine itti, gerek siyasi, gerek sivil toplum ortamlarında bu düşüncemi masanın üzerine yaydım ve tartıştım. Sonuçta kentimizle ilgili konuların tartışılacağı, kararların oluşumuna köşe taşlarını koyacak önerilerin üretileceği, Bursa Kent Konseyi'nin kurulmasını sağladım. Yerel Gündem21 gurup başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri Kent Konseyi üyesi oldular.
Uzman arkadaşlarla beraber hazırladığımız Bursa Kent Konseyi işleyişini tanımlayan yönetmelik yapısının önemli köşe taşları, Konsey Başkanının Büyükşehir Belediye Başkanı olması, Konseyde kentimizle ilgili bir konu tartışılıp öneri oluştuğunda, Başkanın bu öneriyi Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine aldırması ve mecliste tartışılmasını sağlaması idi.
Meclis bu öneriyi gündemine alır, tartışır, kabul edilirle uygulamaya sokulur, tabii meclisin öneriyi kabul etmeme şıkkı da var, o zaman Başkan, önerinin kabul edilmeme nedenlerini Konsey toplantısında üyelere açıklar, böylece kent yönetimiyle halk arasındaki bilgi akış köprüsü canlı tutulmuş olur.
Bursa Büyükşehir Meclisi gündeminde tartışılıp karara bağlanan, kent yaşamıyla ilgili önemli konular da, Başkan tarafından Kent Konseyinde üyelere anlatılır. Örneğin her vesile ile Bursa Anayasası olarak adlandırdığım, dönemimde yürürlüğe sokulan 1/100.000 ölçekli imar planı taslağı hem BTSO meclisinde, hem de Bursa Kent Konseyinde tartışmaya açılmıştı, öneriler alınmıştı.
İşte Bursa Kent Konseyi, Bursa'nın geleceğiyle ilgili karaların üretilmesinde böylesine aktif bir rol üstlenmişti, bu rolün gücü de hem Yerel Gündem21, hem de STK çalışma guruplarından, yani halktan geliyordu.
Bugün Kent Konseyleri, çıkartılan bir yasa ile kentlerin resmi bir kurumu oldu, aslında kişiye bağlı uygulamadan kurtuldu, işleyişi sağlama alındı.
Ama halkla bütünleşmede çok etkin bir organ olan Yerel Gündem 21 çalışma gurupları yok edildi, bu yok ediliş te, bana göre, Kent Konseylerini halktan kopardı, tabii takdir sizin.

Yorum Ekle