Akıl sağlığı raporu


Eğer yaşınız 65 ve üstünde ise; üzerinize kayıtlı her­hangi bir taşınmazın satışı için, önce noterden devlet hastanesine sevk yazısı alıp, hastaneden bazı testlerden (psikiyatrik teste; ad, soy ad, gün, tarih, semt, şehir, ülke, basit hesap, niçin orada bulunduğunuz gibi sorular var) geçip, psikiyatrik onay raporu alıp, tekrar notere gelip, yapma Hastanenin bu raporu günlük ve tüm işlemle­rin aynı gün içerisinde olması gerekiyor. Ertesi gün ya da başka bir tarih için bu işlemlerin her seferinde aynı süreçten geçmelisiniz. Bu rapor sadece satış için değil bazı hukuki karar ve uygulamalar içinde aranmaktadır.

Dikkat: BU BELGE GÜNLÜK GEÇERLİDİR, yani er­tesi gün benzer ve başka bir işlem için belge aynı yollarla tekrar alınmalıdır!

Türkiye’de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun, toplam nüfus içerisinde ora­nını; 2021’de %9,7 iken, 2023’te %10,2, 2040’ta %16,3, 2060’ta %22,6 ola­cağı öngörülmekte­dir. Bu sebeple 65 yaş ve üzeri gruba yönelik işlemler bugün ve gelecekte büyük öneme sahip­tir.

Eğer bu herkes için geçerli bir ku­ralsa; şirketleri yöne­tenlerin aldıkları kararlar, yaptıkları ya da onayladıkları finansal işlemler ve daha birçok işlem acaba nasıl yürüyor?

Buna göre 65 yaş üstü;

Sayısız işverenin şirketlerinde verdiği kararlar ge­çerli midir?

Kişilerin araç kullanması caiz midir?

Torun emanet edilir mi mesela?

Siyasete girmelerine ve orada kalmalarına izin ve­rilmeli acaba?

Siyasi parti liderlerinin, ülkeyi ve kurumları yönetenle­rin, yaşlarına baktığımızda bu kuralın onlar içinde gün­lük olarak hatta her karar için ayrı ayrı uygulanıyor olması gerekmez mi? Dün ak dediklerine bugün kara dediklerine çok şahit ol­maya başladık, sizce bu uygulama onlara da yapılıyor mu, ne dersiniz?

Özetle; bir uygulamanın hayata geçirilmesi için eni konu incelenmesi gerekmektedir, yanlışsa da durdurul­ması gerekir.

Saygılarımla.

Yorum Ekle