Ağır Ambargolu Ülkeler Uygulaması


Devletler ya kendi politikaları ya da Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumlar ile öteki ülkelerin makamlarının belirlediği kişiler, kuruluşlar veya organizasyonlar için veya bunların adına veya yararına olarak “Ağır Ambargolu Ülkeler Ve Bölgeler” ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bir işlem yapılmaması veya bu tür işlemlere herhangiDevletler, kişi veya kuruluşların, “Ağır Ambargolu Ülkeler ve Bölgeler” ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bir işlem yapmasını veya bu tür işlemlere herhangi bir şekilde dahil olunmasını yasalara aykırı hareket etmek ve yasal olmayan işlem ve uygulamalara dahil olunmak ve destek verilmesi olarak kabul ederek yaptırımlar uygulanmaktadır.

Devlet makamlarının belirlediği veya yukarıda açıklanan kurumların makamlarının kararlarına uymakla yükümlü olduğu “Ağır Ambargolu Ülkeler ve Bölgeler” konusundaki kararı olmaksızın, bu devlet coğrafyasında, diğer ülke makamlarının “Ağır Ambargolu Ülkeler ve Bölgeler” ile ilgili aldığı kararlar çerçevesinde, doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı bir işlem yapılmasının veya bu tür işlemlere herhangi bir şekilde dahil olunmasının örneğin, bir finans kuruluşunun örtülü biçimde çeşitli yöntemler -uyarı ve tavsiye gibi- ya da araçlar kullanarak uygulamasının hukuki değerlendirmesi önemli bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin uymakla yükümlü olduğu çeşitli uluslararası anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında belirtilen ambargo uygulanan ülkeler ve ambargo konuları dışında, diğer ülkeler veya makamları ya da diğer yaptırım rejimlerinin belirlediği “Ağır Ambargolu Ülkeler ve Bölgeler” ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı işlem veya bu tür işlemlerle ilgili olarak, ülke coğrafyası içinde faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların örtülü biçimde çeşitli yöntemler -uyarı ve tavsiye gibi- ya da araçlar kullanarak diğer ülkelerin makamlarının aldığı kararların örtülü (dolaylı) ya da doğrudan uygulamasına yönelinmesinin önemli hukuki sonuçları bulunmaktadır.

 Öncelikle konunun, pazarda ortaya çıkabileceği etkileri bakımından rekabeti engelleme özelliği bulunmaktadır.

Bu sebeple konu, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kısaca “RKHK”) 4. ve 5’inci maddeleri çerçevesinde kilit unsur oluşturmaktadır.

RKHK’nın 4. maddesine göre, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasak olup, RKHK’da öngörülen ceza ve yaptırımlar uygulanabilir.

Ayrıca, diğer ülke makamlarının aldığı Ağır Ambargolu Ülkeler ve Bölgelerle ilgili kararların Türkiye Cumhuriyeti Devleti coğrafyasında uygulanması, ticaret yapılması gereken bir kişi ya da şirketle ile ticaret ilişkisine girilmemesinin ya da eşyanın ihraç edilmesi gereken bir ülkeye ihraç etmenin engellenmesi, “Stratejik Ticaret Kontrolleri” olarak adlandırılan bu konunun devlet politikası yönünden de sakıncalar doğuracağı açıkça anlaşılmaktadır.

Ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Yorum Ekle