66 yıl önceki yasayla akıl ve ders vermek…


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ‘hükümet ve belediyelerle çatışan’ politikayı terk etmeli.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), ‘hükümet ve belediyelerle çatışan’ politikayı terk etmeli.

Elbette ki…

Toplumsal ve mesleki örgütler, demokrasi için temel unsurdur, kamusal işleyiş için de, ihtiyaçtır.

Durum böyleyken…

TMMOB, sistemini demokrasiye uyarlayarak, artık il oda şubelerini vesayeti altında tutmaktan vazgeçmelidir.

Dün…

İçmimarlar Odası Bursa Şubesi’nin kongresinde, konuklar arasından TMMOB adına yapılan konuşma, haklılığımızı gösteriyor.

TMMOB; Ankara merkezli anlayışla…

Ülke, kent ve toplum gerekçesiyle ‘devletle mücadele’ üslubu görülürken, mesleki meseleler ve özellikle çözümsüzlükler, art planda kalıyordu.

Odaların il şubeleri…

Esnaf ve akademik odalar gibi, özerk statüde değiller; politika ve bütçede, bağımsız olamıyorlar.

Dün, TMMOB adına konuşulurken…

Devletin kurumları, politika ve uygulamalarıyla mücadele için oda şubelerine, “Bu mücadelede, yanımızda görmek istiyoruz.” deniliyor.

Aynı ortamda…
İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nur Gül Arslan, meslek ve üyeler açısından ciddi sorunları ve çözümsüzleri belirtiyordu.

CHP’li milletvekili Erkan Aydın, üniversiteleri tüm illere yaygınlaştırmak istenirken, nitelikli işsiz mezunların mağduriyetini anlatıyordu.

Aynı salonda…

AK Parti’li milletvekili Atilla Ödünç, mesleki sorunlara çözüm ve taleplere karşılık, TMMOB’dan girişim beklentisini vurguluyordu.

Aynı ortamda…

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, meslek odalarıyla yakın diyalog ve işbirliği kurabilmenin mesajını veriyodu.

Aynı dakikalarda…

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, kongresindeki konuşmasında, TMMOB’a sesleniyordu.

66 yıllık yasayla yönetilen…

TMMOB’un vaziyeti için Albayrak, duruma dikkati çekti.

Tecrübeli Albayrak, “O günün şartlarında oluşturulmuş bu yasa ile bugün mühendis ve mimarların yaşadığı problemleri çözüme kavuşturmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve üyelerinin bu birliğin gerekliliğine inancını sürdürmek mümkün olmamaktadır.” diyordu.

Nasıl ki…

Siyaseti ve siyasi iradeyi vesayet altına alan unsurlara sınır çizgisi konuldu ise, TMMOB da, merkezi politika ve üslubunu terk etmelidir.

Sözünü ettiğimiz…

TMMOB durumuna karşı, zaten Bursa’ya baktığımızda, meslek odalarında artık uyanış ve bilinç vardır.

66 yıllık yasayla bugünü ve geleceği konuşan TMMOB, kuruluş temeli ve amacına kendisini çekmelidir.

Ülke, kentler ve toplum sorumluluk için…

‘Çatışan’ değil, ‘diyalog’  ve ‘üslup’ özeni içerisinde, kamusal sorumluluğu yerine getirmelidir.

Bir dipnot...

Bursa'da, akademik meslek odalarını bir araya getiren bugünkü örnek kompleks, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin, beraber arsa tahsis etmesiyle kuruldu.

Yorum Ekle