2022/2023 dönemi avukatlık asgari ücret tarifesi hakkında


Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık asgari ücret tarifesi, yasaya göre her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yenilenir.Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Asgari ücret tarife hükümleri uygulanıyor.

03 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan Avukatlık asgari ücretleri tarifesi geçen sene olduğu gibi alışılagelenden erken tarihte , geçtiğimiz hafta 3 Eylül 2022 Cumartesi günü Resmi gazetede yayımlandı. Önceki yıllarda genel olarak 31 Aralıklarda yayımlanır ertesi yıl için uygulanırdı. Tarifenin tamamı ve eki için https://www.res­migazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220903-4.htm adresini tıklamanız yeterli.

Hemen her dönem geçmiş ilişkin yazılarda da hatırlattığımız gibi bir kez daha belirtelim Asgari Ücret tarifesi sadece Avukatları ilgilendirmiyor. Esas sermayesi 250.000.00 TL nın üzerindeki Anonim şirketler, Üye sayısı 100 ‘ün üzerinde olan Yapı kooperatifleri, Avukat bulunduran Kamu kurumlarını, keza Arabuluculuk, uzlaşma, tahkim, zorunlu tahkimler gibi ekonomik yaşamın her alanındaki uzlaşmazlıkları da tabii zorunlu gider hanelerini ilgilendirdiği için bir bakıma ekonomik yaşamı doğrudan etkileyen bir konu.

Yayımlanan tarife başlangıç hükümlerine göre Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez

Ofiste sözlü danışmada ilk bir saat için eski tarifede 675.00 TL olan ücret, % 80 civarı artışla yeni tarifede 1.200.00 Lira olarak güncellenmiş, 2022 yılı Eylül ayından başlayacak 2022/23 tarifesi ek’ inde sermayesi 250 bin lirayı geçen Anonim şirketlerin (ne alaka ise!) avukatlarına ödeyeceği aylık asgari ücret ise net 4.255.00 TL sından artışla net 8.300.00 TL sına çıkarılmış. Hemen belirtelim, dava veya takiplerden doğan asgari ücretlerin tutarları yıl içinde bu ücreti aşıyorsa şirket tarafından ayrıca avukata ödenmesi, Avukat tarafından da faturalandırılması yasa gereği şart.

Yine sermaye şirketlerinden Anonim şirketlerin kayıtlı sermayeleri 250.000.00 TL üzerinde ise bu şirketlerin Avukatlık sözleşmesi yapmamaları KANUNDA AÇIK SUÇ ve ciddiyetle takip edilen 2022 için 250.000.00 TL’ sını aşan büyük idari para cezaları söz konusu.

Baroların yükümlülüklerini yerine getirmemiş bulunan şirketler hakkında suç duyurusunda bulunmakta olduğunu gözlemliyoruz, ki bu da yine kamu maliyesine on yüz milyonlarca liralık para cezası olarak gelir yazmakta.

Tarife yayımlandıktan sonra Ağır Ceza davalarında görülen davalar için 17.400.00 TL, Asliye mahkemeleri için 9.200.00 TL. Rakam içeren alacak verecek gibi davalarda ve icra takiplerinde ise ilk 100.000.00 TL için baz rakamı değiştirilerek bu dilime % 16, sonfaki dilime % 15 ücret konulmuş. İhtilaf/alacak konusu miktar yukarı çıktıkça (5 milyon TL üstü için) oranlar %1’e kadar düşüyor.

Belirttiğimiz üzere dava tarafları bu rakamlardan daha az ücrete anlaşamıyorlar. Kanunla kesin kural, Mesleki disiplin cezaları ve vergisel kuralları da ilgilendiren bir husus. Hatta tarafların rakamlı davalarda %25’e kadar oranda ücret anlaşmaları yapmaları mümkün. Diğer davalarda da sınır serbest. Söz gelimi tarifede 17.400.00 lira olan bir Ağır Ceza davasında taraflar- Avukat müvekkil 150.000.00 liraya anlaşabilir ve bu anlaşmayı Kanunumuz tanıyor. Ancak Resmi gazetede yayımlanan tarife altında dava alınamadığı gibi, davayı kaybedene veya Kamu davası ise beraat eden avukatına tarifedeki ücretler yükleniyor. (bazı hallerde üç misline kadar denmiş olsa da tarife birebir uygulanmakta )

Geçtiğimiz yıla göre tarife ücretlerinde sanırız sokaktaki enflasyona duyarlı biçimde %80, % 100 ‘ler gibi ciddi oranda artış söz konusu olsa da ağır çalışan sistem ve adli alanda bilinen olumsuz koşullar nedeniyle Avukatlık hizmetleri görenler için diğer pek çok sektörde olduğu gibi bu artışlar yine de meslektaşlarda bir rahatlama hissi yaratmadığı gibi , kazanan yine Devlet olacak ; zira savunmanlık/Adalet hizmetleri Lüks sınıfa alındığı !!için % 18 KDV ve yüksek vergi oranları gibi mesleğin belini büken pek çok ana mesele çözümsüz ve adeta tozlu raflarda bekliyor.

Her ücret tarife değişikliğine dair yazımda tekrarlarım. Hep derler, İşler bozuksa Avukatların işi iyi olur. Çok yanlış bir bakış. İşler öyle yürümüyor, tekrar örnekseyeyim, işlerin iyi gittiği başka ekonomilerde ekonomi tıkırında, iyi diye Avukatlar mutsuz mu? Tüm meslek ve sektörlerde olduğu gibi, görülen işlerin sayısı değil bereketi ve niteliği önemli.

Sonuç olarak ücretlerdeki tarifenin %80 artmış olması bile söz gelimi 2013 hatta 2010’lar bereketinin, ekonomisinin dahi çok gerisinde, zira enflasyon denilen canavar, bu artışları bile kat kat sollayan tüm kesimlerin ekonomisini aşağı çeken faktör.

Yine, Eylül başında başlayan yeni adli yılın esasen ADİL YIL olmasını temenni ederek yazımızı noktalayalım.

Kalın sağlıcakla.

Yorum Ekle