USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

2021 yılında uygulanması gereken bazı düzenlemeler

04-09-2021

Mali konularda çıkarılan yasa, kararname, tebliğ ve açıklamalara yetişemez olduk. Tabii bu hızla yapılan düzenlemeler aynı zamanda gerek meslektaşların ve gerekse mükelleflerin aklını da karıştırıyor.  Acaba böyle miydi yoksa şöyle miydi diye duraksamalar oluyor. O zaman da insanın aklına meşhur “bir tereddüdün romanı” geliyor.  Bu seneki düzenlemeler daha çook su götürür. 
Bu seneki düzenlemelerden aklımızda kalan ve önemli bulduğumuz bazılarını bu yazımın konusu yapmak istiyorum. Yazım tamamen hatırlatmayı esas almıştır. 
1. Mükelleflerin pek çoğunu ilgilendiren; başta vergi borcu olmak üzere birçok kamu kurumuna olan borçların yapılandırılması, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, geçmiş beş yıla ilişkin matrah artışı gibi birçok konuyu içeren kapsamlı vergi affı düzenlemesinden yararlanmak için süre 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek… (Bu cümlenin %90 ı sevgili Talha Apak’a aittir. Çok beğendiğim için kullandım, herhalde beni affeder.)
2. Gerçek kullanıcı bildirimi
13.07.2021 tarih ve 31540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 529 sayılı vergi usul kanunu tebliğinin 1 no.lu geçici maddesine göre gerçek faydalanıcı bildirimi elektronik ortamda ve 31.Ağustos.2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.
Gerçek kullanıcı bildirimi konusundaki düzenleme çook geç olarak yapılmış, birçok kişinin iki ayağını bir pabuca sokmuştur. Sayın yetkililer ne olur, meslektaşları ve mükellefleri de düşünerek süreleri biraz daha uzun tutun. 
Bu yazıyı da okurken belki de sürenin uzatıldığını öğreneceksiniz, o zaman da devlet yetkililerine itimat kalmıyor, ne olur, bunu dikkate alın. 
3. Hamiline yazılı pay sahiplerinin merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesi 
 Hamiline yazılı pay sahiplerinin 29.05.2021 tarihinden itibaren anonim şirket genel kurul toplantılarına katılabilmelerine ilişkin yönetmelik değişikliği 31495 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlandı. Yapılan düzenleme yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup 31.12.2021 tarihine kadar hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin merkezi kayıt kuruluşuna tescili sağlanmalıdır. 
4. Sahte belge kullananların özel esaslardan çıkarılması ile ilgili düzenleme,
 20.08.2021 tarih ve 31574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:37) ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ‘nde 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu söz konusu edilerek mükellefler lehine düzenlemeler yapılmıştır. 
a. Aralık/2020 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında bu Tebliğ kapsamında;
b. Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile
c. Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma,
d. Beyanname vermeme,
e. Adresinde bulunamama,
f. Defter ve belge ibraz etmeme,
olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 
g. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır.
h. Ayrıca, taksit uygulamasından faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka teminat mektubu (teminat mektubu, herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel esaslara dönüşleri sağlanır.
i. Bu şekilde teminat gösteren mükellefler, Kanunun izin verdiğinden fazla taksiti aksatmaları halinde, kalan borcun tamamı teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir.
Bu düzenleme de son dakika golü gibi bir düzenleme olup, yazıyı okuduğunuz tarihte belki de uzatılarak uygulanacak bir düzenlemedir.
Sahte belge kullanan ve düzenleyenlerle ilgili en güzel yazılardan biri de Sevgili kardeşim Selahattin İpek tarafından yazılmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. 
5. Atiklerin yeniden değerlemesi 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecektir. 
Daha birçok düzenlemeler olmasına rağmen, özellikle son anda çıkan ve mükellefi zor duruma sokan bazı kararları yazıma konu yaptım. İnşallah, yetkili merciler, bundan sonra biraz daha süre bırakarak düzenleme yaparlar. 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?