2020 şirketler ve genel hukuk avukatlık asgari ücret tarifesi hakkında


Türkiye Barolar Birliğince hazırlanan Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yenilenir.2020 yılında uygulanacak Avukatlık asgari ücret tarifesi de beklendiği gibi Ocak 2020 başında Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bir kez daha belirtelim Asgari Ücret tarifesi sadece Avukatları ilgilendirmiyor.
Sermayesi 250.000.00 TL'nin üzerindeki Anonim şirketler, Üye sayısı 100'ün üzerinde olan Yapı kooperatifleri, Avukat bulunduran Kamu kurumlarını, keza Arabulucukluk, uzlaşma, tahkim, zorunlu tahkimler gibi ekonomik yaşamın her alanındaki uzlaşmazlıkları da tabii zorunlu gider hanelerini ilgilendirdiği için bir bakıma ekonomik yaşamı doğrudan etkileyen bir konu.
Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Asgari ücret tarife hükümleri uygulanıyor.
Yine, tarife başlangıç hükümlerine göre Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez
Ofiste sözlü danışmada ilk bir saat için 450.00 Lira baz ücret alınmış, 2020 tarifesi ek'inde sermayesi 250 bin lirayı geçen Anonim şirketlerin avukatlarına ödeyeceği aylık asgari ücret 2.268.00 liradan 2.835.00 TL'sine çıkarılmış. Hemen belirtelim, dava veya takiplerden doğan asgari ücret bu ücreti aşıyorsa şirket tarafından ödenmesi, Avukat tarafından da faturalandırılması gerek. Sermaye şirketlerinden Anonim şirketlerin kayıtlı sermayeleri 250.000.00 TL üzerinde ise bu şirketlerin Avukatlık sözleşmesi yapmamaları KANUNDA AÇIK SUÇ ve ciddiyetle takip edilen 2020 için 72.000.00 TL'sini aşan büyük idari para cezaları söz konusu. Tabi bu rakamların üstünde ücret belirlemek serbest.
Bursa Barosu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemiş bulunan sadece Bursa'da kayıtlı yaklaşık BİN ŞİRKET hakkında suç duyurusunda bulunmakta olduğunu öğrendim. Bu da yine devlete yarıyor, gelsin bir 72 Milyon TL devlet kasasına.
2020'de Ağır Ceza davalarında görülen davalar için 6.810.00 TL, Asliye mahkemeleri için 3.400.00 TL. Rakamlı alacak verecek gibi davalarda ve icra takiplerinde ise ilk 40.000.00 lira için % 15 olan ücret miktar yukarı çıktıkça ( 3.1 milyon TL üstü için) % 1'e kadar düşüyor.
Belirttiğimiz üzere dava tarafları bu rakamlardan daha az ücrete anlaşamıyorlar. Kanunla kesin kural, Mesleki disiplin cezaları ve vergisel kuralları da ilgilendiren bir husus. Hatta tarafların rakamlı davalarda % 25'e kadar oranda ücret anlaşmaları yapmaları mümkün. Diğer davalarda da sınır serbest. Söz gelimi tarifede 6.810.00 lira olan bir Ağır Ceza davasında taraflar- Avukat müvekkil 300 bin liraya anlaşabilir ve bu anlaşmayı Kanunumuz tanıyor. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan tarife altında dava alınamadığı gibi, davayı kaybedene veya Kamu davası ise beraat eden avukatına tarifedeki ücretler yükleniyor. ( bazı hallerde üç misline kadar denmiş olsa da tarife birebir uygulanmakta )
Geçtiğimiz yıla göre tarife ücretlerinde ciddi bir artış söz konusu. Elbette reeldeki enflasyon da belli ve orantılı olduğu gözlemleniyor.
Avukatlık hizmetleri görenler için de giderler aşağı yukarı bir o kadar arttı ancak gelirler piyasalarda yaşanan olumsuzluklar neticesi yine düştü.
Her zaman tekrarlarım, hep derler, İşler bozuksa Avukatların işi iyi olur. Çok yanlış bir bakış. Öyle değil, tekrar örnekseyeyim, İsviçre'de veya Amerika'da işlerin iyi gittiği başka ekonomilerde ekonomi tıkırında, iyi diye Avukatlar mutsuz mu? bence tersi. İş sayısı çok diye bereket de aynı oranda mı ?
Mutlu ve kazançlı bir sene dileklerimle.

Yorum Ekle