USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000

100 öğretmenden 97’sinin sınava giriş nedeni ekonomik!

08-10-2022

Eğitmen Sendikaları aslında Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) pek çok maddesine itiraz ediyor. İtirazların odak noktasında kariyer sınavı, sözleşmelilerin kadroya alınmaması, öğretmenlerin farklı statülerle ayrıştırılması gibi hususlar yer alıyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na itiraz edenler arasında Eğitim-İş de yer alıyor…

Eğitim-İş Bursa Şubesi öğretmenlerin ekonomik göstergeleri, mesleki memnuniyetleri gibi konularda bilimsel bir ölçme yöntemi olan istatiksel verileri sahada birebir ya da online olarak yaptığı anketlerle ölçüyor…

Son olarak da Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik öğretmenlerin tutumlarını ölçen bir araştırmaya imza attı…

Öğretmenlik Meslek Kanunu Öğretmen Tutum Araştırması Eğitim-iş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy tarafından paylaşıldı…

YASA İLE GELEN KARİYER BASAMAKLARI VE SINAV

Araştırmanın girişinde şöyle bir saptamada bulunuluyor:

“TBMM’de 3 Şubat 2022’de kabul edilen ve 14 Şubat 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu mesleğin birikmiş onca sorununa çözüm üretmediği gibi bu sorunların üzerine daha fazla sorun eklemiştir.

1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile ‘bir ihtisas mesleği’ olarak tanımlanmış öğretmenlik mesleği, 1739 sayılı kanunun 43.maddesinde tanımlanmış olan uzmanlık statüsünü, 3 Şubat 2022 tarihli Öğretmenlik Meslek Kanunu ile kaybetmiştir.

ÖMK, yürürlüğe girerken öğretmenlerin kazanılmış haklarını ellerinden almıştır.”

Ardından da öğretmenlik mesleğindeki statülere değiniliyor:

“Öğretmenlik Mesleğine giriş aşamalarından sonra kazanılan uzmanlık statüsünü kaldırarak aday öğretmenlik ve öğretmenlik ile sınırlı mesleki statüye uzman ve başöğretmenlik gibi kariyer basamaklarını eklemiştir. ÖMK ile getirilen kariyer basamakları, video izleme ve sınav aşamalarından sonra bir miktar ücret artışına neden olacaksa da öğretmenlik mesleğinin yetki ve sorumlulukları ile yapılacak işin niteliğinde de bir değişiklik sağlamayacaktır.

Öğretmenler kendilerine verilen uzman ve başöğretmenlik unvanlarından sonra da aynı işi yapmaya devam edecek, unvanların eğitim sistemine ve okula somut hiçbir katkısı olmayacaktır.

Kamuoyu uzun bir süredir ÖMK ile getirilen kariyer basamakları sınav sürecini tartışmaktadır.”

SINAVA GİREN ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU GEREKÇELERİ

Milli Eğitim Bakanı’nın ‘Öğretmenlerin yeterliliğini ölçmeliyiz’ açıklamasının rencide edici olarak nitelendirilen değerlendirmede “Sınavın kolay olacağı açıklamaları ile de öğretmenlerin itiraz noktasının sınav olduğu algısını yerleştirmeye çalışmıştır” ifadelerine yer verilerek şöyle deniyor:

“Oysa ki öğretmenlerin temelde itiraz ettiği nokta sınav değil hiçbir işlevi olmayan kariyer basamaklarıdır.”

Öğretmenlerin kariyer sınavına başvuru oranının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ÖMK memnuniyeti olarak algılandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Araştırmamızın amacı da öğretmenlerin kariyer basamakları sistemine bakışını ve sınava başvuru yapan öğretmenlerin başvuru gerekçelerini incelemektir…”

Eğitim İş Bursa Şubesi araştırmayı Bursa’da görev yapan ve farklı sendikalara üye ya da herhangi bir sendikaya üye olmayan tüm öğretmenlerin erişimine açarak gerçekleştiriyor. Ayrıca sosyal medya kanalları ile erişime açılması nedeniyle Bursa ili dışında görev yapan öğretmenlerin de görüş vermesi sağlanıyor…

Eğitim-İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy diyor ki:

“Sonuç olarak araştırma öğretmenlerin Meslek Kanunu ile Kariyer Basamakları sistemine bakış açılarını ortaya koyuyor…

Öğretmenlik Meslek Kanunu araştırması ve saha çalışmalarındaki gözlemlerimiz ile oluşturduğumuz önerilerimiz de öğretmen odalarının gerçek taleplerini ortaya koymaktadır.

Araştırmamıza katılarak değerlendirmede bulunan ve bu yolla öğretmenlerin gerçek taleplerini ortaya koyan tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ederiz.”

ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça çarpıcı:

"1-Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 7’si 0-10 yıl, yüzde 39’u 10-20 yıl, yüzde 41’i 20-30 yıl, yüzde 13’ü ise 30 yıl ve üzeri kıdem yılındadır.

2-Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 93’ü Lisans, yüzde 7’si Yüksek Lisans, yüzde 0,2’si ise Doktora eğitimini tamamlamıştır.

3- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 97’si Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu, yüzde 3’ü ise yeterli detaya sahip olmadığını ifade etmiştir.

100 ÖĞRETMENDEN 98'İNE GÖRE ÖMK MESLEKİ SOORUNLARI ÇÖZMÜYOR!

4- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 98,2’si Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mesleki sorunlarına çözüm üretmediğini, yüzde 1,8’i ise mesleki sorunlarına çözüm ürettiğini ifade etmiştir.

5- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 83,5’i Kariyer Basamakları Sınavına başvurmayı düşündüğünü, yüzde 16,5’i de başvuru yapmayı düşünmediğini bildirmiştir.

6- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 97,4’ü Kariyer Basamakları Sınavına başvurma nedeni sorusuna ekonomik ihtiyaçlarımdan dolayı yanıtını verirken yüzde 2,6’sı ise getirdiği unvan için olduğunu belirtmiştir.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 97'Sİ EKONOMİK GETİRİ OLMASA SINAVA BAŞVURMAYACAK!

7- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 96,8’i ekonomik getirisi olmasa sınava başvuru yapmayacağını, yüzde 3,2’si ise yapacağını belirtmiştir.

8- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 98,1’i kariyer basamaklarının mesleğine katkısının olacağını düşünmediğini, yüzde 1,9’unun ise katkısının olacağını düşündüğünü bildirmiştir.

9- Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 93,2’si kariyer sisteminin çalışma barışını bozacağını düşündüğünü, yüzde 6,8’i ise kariyer sisteminin çalışma barışını bozacağını düşünmediğini belirtmiştir!

 

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?