Madenciler için önemli karar

Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve bazı özel işletmelerin, işçiye en az 2 asgari ücret ödememe kararında mahkeme madenci lehine karar verdi. Mahkeme, 2 asgari ücreti, taban ücreti olarak kabul etti.

Madenciler için önemli karar
- A +

 

11 Eylül 2014'te yürürlüğe giren '6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun' da, linyit ve taşkömürü çıkarılan madenlerde çalışan işçilere en az 2 asgari ücret ödenmesi öngörüldü. Ancak TTK ve bazı özel sektör işyerlerinde, 2 asgari ücret taban ücreti olarak kabul görmedi ve işçilerin sosyal haklarından doğan ek ödemeler de ilave edilerek 2 asgari ücret seviyesinde ödeme yapıldı.

2 asgari ücretin taban ücret olarak uygulanmaması nedeniyle işçilere eksik ödeme yapıldığını savunan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ise konuyu yargıya taşıdı. Zonguldak İş Mahkemesi, işçinin lehine karar verdi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Bireysel veya Toplu İş Sözleşmesi sonucu ödenmesi gereken diğer mali ve sosyal hakların ayrıca ödenmesi gerektiği görüşümüz mahkemece kabul gördü. 2 asgari ücret, taban ücret olarak kabul edildi" dedi. Demirci, şöyle konuştu:

"Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar TTK ve sektör işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik’in açıklamalarına ve sendikamızın görüşlerine aykırı bir uygulamaya gidildi. Asgari ücretin bir sosyal koruma ücreti yani bir taban ücret olması anlayışı kabul edilmedi ve bazı sosyal haklar da ilave edilerek uygulama sürdürüldü, böylece alacaklarımız engellendi. Şimdi bu uygulama yargıdan dönmüş oldu. Bu yanlış uygulama değiştirilmeli ve mahkeme kararı doğrultusunda düzenlenmelidir. Sosyal kazanımlar taban ücretin dışında tutulmalıdır."

TTK'nın bu karara karşı itirazını Yargıtay'a taşıyacağını öğrendiklerini belirten Demirci, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Yorum Ekle

İlgili Haberler