Kiracının Kirayı Ödemediği Durumlarda Ne Yapılır?

Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan maddelere göre bir kira dönemi içerisinde iki defa haklı ihtar yollayarak kira ödemeyen kiracının tahliye davası açılabilir. Burada kira döneminden kasıt ise 1 yıllık kira süresi olarak belirlenmiştir. Kira süresinin 1 yılı aştığı süreçlerde de 1 yıllık dönem göz önünde bulundurulur.

Kiracının Kirayı Ödemediği Durumlarda Ne Yapılır?
- A +

 

İhtarnamelerin noter onaylı olması gerekmez. Ancak kira ödemeyen kiracılar itirazda bulunabileceğinden dolayı noter onaylı bir belge hazırlamanız daha doğru olabilir. Aynı zamanda ihtarnamenin yerine icra takibini de mahkemeler kabul etmektedir.

Kiracıya iki haklı ihtarname yolladıktan sonra kira borcunun 30 gün içerisinde ödenmemesi kira sözleşmesinin feshedilmesi anlamına gelir. 30 günlük sürecin ardından üçüncü bir ihtara gerek duyulmaz ve kira ödemeyen kiracı tahliye davası ile karşılaşabilir. Temerrüt yöntemiyle açılan tahliye davalarında mülk sahibinin lehine karar çıkarsa icra dairesi tahliye işlemlerini başlatabilir.

Tahliye Süreci Ne Kadar Sürer?

Kirasını ödemeyen kiracılar için icra yolunu tercih edebilmeniz de mümkündür. Tahliye talepli olan icra takibi yapıldığı zaman icra dairesi sadece kira bedeli talebiyle değil aynı zamanda tahliye talebiyle de çalışmaları başlatabilir. Bu sebeple, icra takibi başlatılacağı zaman kira bedeli talepli olmasına da özen gösterilmesi gerekebilir.

Tahliye davasıyla uzun bir zamana yayılabilecek süreç söz konusudur. Tahliye talepli icra takibi temelde kiracılara 7 gün içerisinde itiraz etmesi veya 30 gün içerisinde borcunu ödemesini belirtir. Kiracı 7 gün içerisinde itiraz ederse icra takibi bir süreliğine durdurulur. Bu tür durumlarda itirazın kaldırılması için mülk sahibinin kiracıya tahliye davası açması gerekebilir. Bu sebeple, icra yolu ile kira ödemeyen kiracıların tahliyesi için toplamda 7 gün olan itiraz süresi büyük bir önem taşır.

Kira ödemeyen kiracıların tahliyesinin ne kadar süre alacağı ile ilgili net bir cevap yoktur. Seçilecek yöntemler burada belirleyici unsur olarak ön plana çıkar. Mahkemelerin iş yoğunluğu ve duruşma sayısı gibi ayrıntılar da tahliye sürecinde belirleyici unsurlar arasındadır. Kira takibi ve site yönetim programı üzerinden kiracılara ait bir çok farklı veriye ulaşabilmeniz mümkündür.

Yorum Ekle

İlgili Haberler