Kamu Denetçiliği Kurumu "erkek olma" şartını haksız buldu

Kamu Denetçiliği Kurumu, havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) memuru alımlarında yer alan "erkek olma" şartının kaldırılması talebini haklı buldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu "erkek olma" şartını haksız buldu
- A +

 

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunan şikayetçi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci olduğunu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan ARFF memuru alımlarında "erkek olma" şartının arandığını belirtti. Şikayetçi, bundan dolayı başvuru yapamadığını, bu şartın anayasada yer alan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirterek, bu uygulamanın kaldırılması suretiyle eşitliğin sağlanması ve mağduriyetinin giderilmesi talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunduğunu kaydetti.

’’ERKEK OLMA’’ ŞARTININ KALKMASI İÇİN TAVSİYE KARARI

Şikayeti incelemeye alan Kamu Denetçiliği Kurumu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden bilgi-belge talebinde bulundu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, ARFF hizmetinin zorluğundan ve ülke açısından öneminden bahisle kadın ARFF personeli istihdam edilmesi durumunda söz konusu personelin çeşitli nedenlerle işe devam sağlayamayacağı ve bu dönemlerde takviye personel sağlanamayacağından ARFF hizmetlerinin bu tür durumlarda uluslararası standart ve uygulamalara göre yürütülmesinde ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde aksaklıklar yaşanmamasına binaen sadece erkek ARFF memuru alımı yapıldığını Kamu Denetçiliği Kurumu’na bildirdi.

Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu, yapılan incelemeler sonucu şikayetçinin ilgili bölümde okumakta olduğu, söz konusu programa devam edilerek alınan mezuniyet diplomasının diplomaya hak kazanan kişinin mesleği her koşulda yerine getirmeye hak kazandığını gösterdiği değerlendirmesinde bulundu. Nihat Ömeroğlu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından ARFF görevinde fiziki yetenekleri üst seviyede bulunan personele ihtiyaç duyulacağı, bu yetenekleri taşımayan personelin kendisini ve çalışma arkadaşlarını tehlikeye sokacağı, bu iş için seçilecek personelin herhangi bir fiziksel yetersizliğe haiz olmaması gerektiğinin ifade edildiği ancak cinsiyete bağlı bir kısıtlama getirilmediği tespitinde bulundu. Nihat Ömeroğlu, ARFF memuru alımlarının KPSS merkezi alımlarına göre yapılmakta olduğunu, ARFF memuru olarak alınacak kişilerde aranan şartların kurum yönergesiyle belirlendiği, bahse konu yönergeyle getirilen hiçbir şartın üst hukuk normlarına aykırı olamayacağını belirtti. Ömeroğlu, DHMİ’nin ileri sürdüğü gerekçenin ulusal ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu, kaldı ki sağlık, emniyet ve şikâyet konusu alana yakın itfaiye gibi 7 gün 24 saat çalışma zorunluluğu olan sektörlerde dahi kadın istihdamının kısıtlanmadığı gözetildiğinde DHMİ tarafından ARFF memuru alımında "erkek olma" şartı aranmasının hukuka, hakkaniyete ve taraf olunan uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu sonucuna vardı.

Şikayet başvurusunu haklı bulan Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, havaalanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) personelinde aranacak özellikler başlığı altında yer verilen "erkek olmak" şartının kaldırılması ve uygulamanın bu yönde değiştirilmesi yönünde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne tavsiye kararı verdi.

Yorum Ekle

İlgili Haberler