'Havamız zaten kirli, termik santraller daha da artıracak'

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Bursa’ya kurulması planlanan DOSAB termik santralinin oluşturabileceği zararları anlattı.

'Havamız zaten kirli, termik santraller daha da artıracak'
- A +

 

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde, DOSAB termik santralinin oluşturabileceği zararları anlatan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Türkan Günay, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre DSÖ’nün önerdiği hava kalitesi sınır değerleri dikkate alındığında ülkemizde hava kirliliği yaşanmayan bölgemiz neredeyse yoktur” dedi.

Bursa’nın sorununun hepimizin sorunu olduğunu ifade eden Günay, “Kömürlü termik santraller konusunda tüm dünyada artan sayıda tepkiler ve bunun paralelinde alınan kararlar bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayında yayınladığı rapora göre; 2010 yılında DSÖ Avrupa bölgesinde hava kirliliğine bağlı yaşanan yaklaşık 600 bin erken ölüm ve hastalıkların ekonomik yükü 1,6 trilyon dolardır. Bu rakam, neredeyse 2013 yılında bütün Avrupa Birliği’nin gayri safi milli hasılasının 1/10’una denk geliyor. Açıklanan veriler, Türkiye’nin de 70 milyon 386 bin dolar ile gayri safi milli hasılasının yüzde 6’sını hava kirliliğinden dolayı kaybettiğini ortaya koyuyor. Hava kirliliğinin azaltılması 2016 yılında yapılacak olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) toplantısının en önemli konularından biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Türkan Günay şunları kaydetti:

"Sağlık Çevre Örgütü (HEAL) öncülüğünde yapılan, derneğimizin de içinde bulunduğu bir çalışmada,Türkiye’de kömürlü termik santrallerin sağlık maliyetleri yılda 10.7 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu, kömürlü termik santrallerin yol açtığı hava kirliliğine maruz kalmakla ilişkilendirilen erken ölümler, kronik hastalıklar ve kalp sorunları nedeniyle oluşan ekonomik yüktür. Her yıl ek olarak en az 2 bin 876 erken ölüm, yetişkinlerde 3 bin 823 yeni kronik bronşit hastası, 4 bin 311 hastane başvurusu. Bu çalışma, Türkiye’de PM maruziyeti nedeniyle oluşan sağlık sorunlarının yüzde 20’sinin termik santrallerde yakılan kömürden kaynaklandığını söylemektedir. Bu maliyeti insanımız sağlığı ve ,yaşamı ile ödemektedir. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, olarak bilimsel kanıtlar ışığında diyoruz ki başta kömürlü termik santraller ve çimento fabrikaları olmak üzere kömür yakılarak enerji elde edilen yerlerde çevre ve insan sağlığı olumsuz etkilenecektir.Kullanılacak son/yeni teknolojiler bu olumsuz etkileri ortadan kaldıramayacaktır. Bu nedenle son teknoloji uygulandığında sağlık etkisinin olmayacağı, kömürlü termik santral inşasının kabul edilebilir olduğu şeklindeki görüşler kabul edilemez."

Yorum Ekle

İlgili Haberler