Gemlik Belediye Başkanı'nın başı dertte!

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden alınan ve herhangi bir ceza almamasına karşın göreve iade edilmeyen Gemlik Belediyesi’nin CHP’li eski başkanı Fatih Mehmet Güler yargıda bir zafer daha kazandı.

Gemlik Belediye Başkanı'nın başı dertte!
- A +

 

Fatih Mehmet Güler’in görevden alınmasından sonra kısa süre belediye başkan vekilliği yapan CHP’li Necdet Ersoy’un açtığı davada Danıştay 8. Dairesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin CHP’lilerin aleyhine olan kararını bozdu.

Danıştay 8. Dairesi’nin 6 Şubat 2015 tarihinde verdiği karara göre, Gemlik Belediye Meclisi’nin AKP’li Refik Yılmaz’ı belediye başkan vekili seçilmesiyle ilgili dava konusu karar hukuka aykırı… Danıştay’ın, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin kararını boozma gerekçesi ise şöyle:

“Gemlik Belediye Meclisi’nce başkan vekili seçimine ilişkin sürecin kaymakamlığın bildirimi üzerine 17.03.2011 tarihinde başlatıldığı göz önüne alındığında seçimin en geç 01.04.2011 tarihine kadar bitirilmesi gerekirken, 19.01.2012 tarihinde yapılan seçim ile bitirildiği anlaşıldığından, 15 günlük yasal süreye riayet edilememesi nedeniyle belediye meclisinin feshine ilişkin işlemler uygulanması gerekirken yapılan 19.01.2012 tarihli belediye başkan vekili seçimine ilişkin dava konusu işlem yasla isabet taşımamaktadır.

Öte yandan, 17.03.2011 tarihli seçime karşı dava açılması nedeniyle 15 günlük sürenin işlemeyeceği düşünülebilir ise de bu kararın meclis başkanvekilince yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmesi nedeniyle seçim işleminin icrailik kazanmadığının açılan davada belirlendiği ve dairemiz tarafından da bu kararın onandığı anlaşıldığından icrai nitelik taşımayan bir işleme karşı açılan davanın yasa ile kesin olarak tayin edilen ve yaptırıma bağlanan 15 günlük süreyi kesintiye uğratmayacağı kabul edilmelidir.”

Danıştay kararını facebook sayfasında paylaşan Gemlik Belediyesi eski Başkanı Fatih Mehmet Güler, “Danıştay’ın iki kararı ile Gemlik’te seçilmiş CHP’li Belediye Başkanı Fatih Güler’in Anayasa’ya aykırı bir şekilde görevden indirildiği tescillendi. Duble haksızlık yapıldı” başlığını kullandı.

Güler şunları yazdı:

“Başkanın yerine 17.01.2011 tarihinde yapılan başkan vekili seçimlerinde, bir MHP’li ve bir CHP’li meclis üyesi tedarik eden AKP’li meclis üyesi koltuğa ahlaksızca el koydu. Sonrasında 19.01.2012 tarihinde bir kez daha yapılan başkan vekilliği seçiminde aynı AKP’li meclis üyesi yerel mafyanın da desteği ile bir CHP’li meclis üyesi daha tedarik ederek ahlaksızca işgali devam ettirdi.

Yapılan her iki başkan vekilliği seçimi de hukuksuz olduğu düşüncesi ile yargıya taşındı. Ve Danıştay her iki seçiminde hukuksuz olduğuna, dolayısıyla geçersiz olduğuna hükmetti.

Sonuçta;

Halkın oyları ile seçilen belediye başkanının anayasal olmayan yollarla hukuksuzca yönetimden indirildiği, sonrasında ahlaksızca ve hukuksuzca yönetime el konulduğu Yüksek Mahkeme tarafından tescil edildi. CHP de bütün bu olanları suskun bir vaziyette seyretti. Böylece AKP’nin ileri demokrasisi, ileri bir şekilde tıkır tıkır işledi!..

Peki, CHP susmaya devam edecek mi? Bekleyip göreceğiz. Nasılsa ikinci yarı başlayacak.”

Güler’in kardeşi Cem Güler de, Danıştay kararını payalşımının altına “Yani R.Y.'nin geçen dönem attığı tüm imzalar suç haline geldi! Ağababaların bile seni kurtaramayacak, hüküm giyeceksin R.Y.!” yazdı.

Yorum Ekle

İlgili Haberler