Galatasaray, Spahic'in peşinde!

Alman Bild Sport Bild gazetesi güvenlikçiye kafa atan Leverkusen'in Boşnak oyuncusunu Aslan'a yazdı.

Galatasaray, Spahic'in peşinde!
- A +

 

Ga­la­ta­sa­ray'ın trans­fer gün­de­mi­ne Boş­nak sa­vun­ma­cı Emir Spa­hic'i al­dı­ğı id­di­a edil­di. Al­man Sports Bild ga­ze­te­si As­la­n’­ın B.Le­ver­ku­sen'le se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek olan Emir Spa­hic'i trans­fer ede­ce­ği­ni ile­ri sür­dü.
 
Bu se­zon gös­ter­di­ği per­for­mans­la ta­kı­mı­nın en önem­li oyun­cu­su olan 34 ya­şın­da­ki isim, Bay Are­na'da ya­şa­nan bir olay ne­de­niy­le gü­ven­lik gö­rev­li­si­ne ka­fa at­tı­ğı için ku­lüp ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­mış­tı. Po­lis de hak­kın­da so­ruş­tur­ma açmıştı. Bu olay ne­de­niy­le Le­vur­ku­sen'in, Spa­hic'le söz­leş­me ye­ni­le­me­ye­ce­ği be­lir­til­di.
 
Dortmund da Koray’ı istiyor
 
Gazete ayrıca Spahic ile Beşiktaş'ın ilgilendiğini yazdı. Haberde Dortmund'un yeni hocası Tuchel'in Galatasaray'da oynayan Koray Günter'i geri istediğini iddia etti. Alman ekibinin Koray’ın kontratındaki 7 milyon euroya serbest kalır maddesinden yararlanarak transferi yapmayı düşündüğü kaydedildi.
 
(Bugün)
 

Yorum Ekle

İlgili Haberler