Yeni doğum yapan kadınlara musallat olan cin: Alakarası

20.05.2020 14:05

Türk, Anadolu ve Altay halk inancında loğusa dönemindeki kadınlara ve atlara musallat olduğuna inanılan yaratık, kısrak ata biner, bindiği atın saçını örer ve onları terletene kadar koşturduğu söylenir.