Yaşadığınız şehrin eski isimleri

08.06.2015 12:03

Ağrı: Adını, sınırları içindeki “Ararat” dağından alır. Çok eski çağlarda yeryüzü korkunç bir su baskınınına uğradı(Nuh Tufanı). Ararat; önce Aran, sonra da Ağrı adını aldı.