Puslu suların içindeki tarih “GÖLYAZI”

07.08.2015 09:06

Bizans Dönemi'nde Apollania ad Rhyndacum, önce Bitinya Piskoposluğu'na bağlı kalan Gölyazı, daha sonra da Nicomedia ve kısa bir süre de Kios piskoposluklarına bağlanmıştır.