Edinburgh Üniversitesi

01.09.2015 19:36

İnanılmaz cinayetleriyle ,Tıp Fakültesine ceset satmasıyla ünlenmiş, seri katiller ‘Burke ve Hare’ de bu şehrin ürünleri...