Emsal karar!

Çalıştığı işyerinin soyunma odasında sigara içmesi üzerine uyarılan işçi, 3 yıl sonra aynı işyerinin tuvaletinde sigara içince işten kovuldu. Mahkemeye müracaat eden işçi kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ikramiye alacağı, izin ücreti, yakacak ücreti, çocuk yardımı alacağıyla ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme davayı reddedince işçi, Yargıtay'a müracaat etti. Kapalı ortamda sigara içmenin cezasının idari yaptırım olduğuna dikkat çeken Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin tuvalette sigara içmesinin iş güvenliğini ne şekilde tehlikeye düşürdüğü açıklanmadığına vurgu yaparak, davacının tuvalette sigara içmesi eyleminin haklı fesih sebebi oluşturmayacağına hükmederek mahkeme kararını bozdu.

Emsal karar!
- A +

 

İlginç olay, 2011 yılında İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. İddiaya göre; çalıştığı işyerinde 12 Ağustos 2008 günü soyunma odasında sigara içerken yakalanan işçiyi, işveren ihtar etti. Bu olaydan yaklaşık 3 yıl sonra, 14 Temmuz 2011 günü bu kez tuvalette sigara içerken yakalanan işçinin iş akdi feshedildi. İş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri süren işçi Bakırköy 16. İş Mahkemesi'nde işveren aleyhine alacak davası açarak kıdem ve ihbar tazminatlarıyla maaş, ikramiye, yakacak ve çocuk yardımı, fazla mesai, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödenmesini talep etti. Mahkemede savunma yapan davalı işveren avukatı ise "Davacının 12 Ağustos 2008 tarihinde yasak olduğu halde soyunma odasında sigara içtiğinin tespiti üzerine ihtar edildi. Buna rağmen 14 Temmuz 2011 tarihinde tuvalette sigara içmesi sebebiyle davacı işçinin haklı sebeple sözleşmesi feshedilmiştir." dedi. Bakırköy 16. İş Mahkemesi, 5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında yasaya dayanarak verdiği kararla davayı reddederek işçinin sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğine hükmetti. Karar davacı işçi avukatınca temyiz edildi.

KAPALI MEKANDA SİGARA İÇMEK İDARİ CEZAYI GEREKTİRİR, FESİH HAKLI DEĞİLDİR, OLSA OLSA GEÇERLİ FESİH OLUR

Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. 5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında yasadaki düzenlemeler karşısında kapalı ortamda sigara içmenin cezası idari yaptırım olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi: "Sigara içmenin haklı fesih sayılabilmesi için sigara içilen yerin ve işçinin yaptığı iş açısından iş güvenliğini tehlikeye düşürecek bir hal olması gerekir. Somut olayda işçinin 14 Temmuz 2011 tarihinde sigara içtiği yer tuvalet olup burada sigara içmenin iş güvenliğini ne şekilde tehlikeye düşürdüğü açıklanmamıştır. İşverenin işin tehlikeye düşürüldüğü yönünde bir iddiası olmadığından davacının tuvalette sigara içmesi eylemi, haklı fesih sebebi oluşturmaz. Bu eylem olsa olsa geçerli fesih sebebi sayılabilir. Bu sebeple davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddi hatalıdır. Temyiz olunan kararın, yazılı sebepten dolayı bozulmasına oybirliği ile karar verildi."

Yorum Ekle

İlgili Haberler