Ekmekten "kamışlı jilet" çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son zamanlarda bazı ekmeklerin içinden metal esaslı yabancı maddeler çıkması üzerine, ekmek fırınlarında "kamışlı jilet" gibi hamur çizme aletleri başta olmak üzere her türlü ekipmanın gıda ile temasa uygunluğu bakımından denetimlerine ağırlık verilmesi gereğine dikkati çekerek bu yönde yoğun çalışmalara başlanmasını istedi.  

Ekmekten "kamışlı jilet" çıktı
- A +

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, son zamanlarda bazı ekmeklerin içinden yabancı maddeler çıkması üzerine fırınlara yapılan denetimleri sıkılaştırma kararı aldı.

AA muhabirinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği güvenilir olmayan gıda, bunlarla temas eden madde ve malzemeler piyasaya arz edilemiyor.

İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, "güvenilir olmayan ürün" kabul edildiği gibi bunun belirlenmesinde, üretim, işleme ve dağıtım aşamaları, etiket bilgileri ve sağlıkla ilgili uyarı niteliğindeki bilgilerle tüketici tarafından günlük normal kullanım koşulları dikkate alınıyor.

Söz konusu yasa ile bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda bakanlık, söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabiliyor veya bunları toplatabiliyor.

Bu çerçevede, tüketici sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini sağlamak adına her türlü önlemi alan bakanlık, hijyenik koşulların yeterli düzeyde bulunması, kullanılan alet ve ekipmanın gıda güvenliği ile hijyenik yönden uygun yapıda olmasına büyük önem veriyor.

Son zamanlarda ekmeklerin içinden metal esaslı yabancı maddelerin çıkması üzerine, fırınların denetimlerinde başta hamur çizme ekipmanları olmak üzere her türlü alet ve ekipmanın gıda ile temasa uygunluğunun denetimine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ağırlık verildi.

Denetimlerde, uygun görülmeyen alet ve ekipmanı kullanmaya devam eden işletmelerin sahiplerine idari yaptırımlar uygulanacağını belirten yetkililer, bu konuda fırınların özellikle hamur çizme ekipmanlarında önerilen aletleri kullanmalarını istedi.

Yorum Ekle