Dijital, masal anlatmaz!

Bir iş sürecini verimli bir şekilde yönetebilmek için ölçümleyebilmek şarttır. Birgül Yanıklar, bu önemli konuyla ilgili merak edilenleri, Dijital Pazarlama Uzmanı Ali Rıza Durmaz'a sordu.

Dijital, masal anlatmaz!
- A +

 

Dijitalin sağladığı faydaların en başında ÖLÇÜMLEME geliyor. Dijitalde yaptığınız çalışmaları, mevcut durumunuzu, rakiplerinizin durumunu ölçümleyebiliyorsunuz. Böylelikle de kaynaklarımızı daha etkin kullanabiliyor ve buna uygun çalışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında ölçümleme sayesinde ileriyi daha net görebilirsiniz.

ÖLÇMEDEN YÖNETEMEZSİNİZ!

Bir iş sürecini verimli bir şekilde yönetebilmek için ölçümleyebilmek şarttır.

Biz de bu önemli konuyu Dijital Pazarlama Uzmanı Sn. Ali Rıza Durmaz ‘a  yönelttik..

Ölçme nedir? Dijital web sitelerinde ve sosyal medyada bu ölçümler nasıl, ne şekilde yapılır?

Dijital analiz, işletmenize ve iş rekabetine ilişkin nitelik, nicelik verilerinin sürekli ve potansiyel müşterileriniz için sunulan, istediğiniz (çevrimiçi ve çevrimdışı) sonuçlara dönüşen, çevrimiçi deneyimi sürekli olarak geliştirmek amacıyla hazırlanılan analizdir

Dijital ölçümleme süreci nasıl gelişti, sizce bugün ne durumda?

Zaman içinde gelişen teknoloji ortak bir birime ihtiyaç duyulması sonucunda 1528 yılında, ölçme ve ağırlık sisteminin dünyanın boyutlarına bakılarak oluşturulması fikri,  Fransız fizikçi Jean Fernel tarafından ortaya atılmıştır. 1581’ de Galileo'nun sarkacı bulması, 1665’te Huygens'in sarkacı zamanı kaydetmek için kullanması ve yine 1671 ‘de Picard'ın sarkacı uzunluk standardı olarak önermesi ölçü birliği ile ilgili olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardır.

Ölçme,  günümüzde artık sadece belli konulardaki fiziksel karşılaştırmaların değil davranışların, alışkanlıkların, duygusal tepkilerin ve daha bir çok şeyin ölçümlerine kadar genişlemiş, her alanda kullanılabilir bir analiz sistemi haline dönüşmüştür.

Bir bilim olarak da ölçme işlemi, dijital tarafta, kullanıcı davranışlarıyla ilgili, sunulan ürün veya hizmete tepkilerin gözlemlenmesi noktasında reklamcılığın yeni bir çağa taşınmasını sağlamış, dijital dönüşümün gerçekleşmesine kadar ilerlemiş bir alandır.

Dijital ölçümleme yaparken ne gibi araçlar kullanıyoruz?

Sosyal Medya araçlarında kendine has analiz takip programları olduğu gibi web sitelerinin takiplerinde Google Analytics, Clicky, KissMetrics, Woopspanel, Mix Panel, Fox Metrics gibi araçlar dijital izleme yapılabilen araçlardan bazılarıdır.

Dijital pazarlamada genelde kullanılan ölçümleme yöntemleri nelerdir?

İçerik pazarlama ölçümleme yöntemleri ile içerik pazarlama çalışmalarının verimliliği ve getirisi ölçümlenebilir. Yoğunlukla kullandığımız yöntem ve metrikler; tüketiciyi elde tutma metrikleri, paylaşım metrikleri, etkileşim metrikleri, potansiyel müşteri yaratma metrikleri, satış metrikleri, maliyet metrikleri gibi yöntemler ve metriklerdir.

Ölçümlemeler, web analiz yazılımları ve internet tabanlı yazılımlarla yapılabilir. Sitemize yerleştirilen kodlar vasıtası ile ölçümleme izlenilebilir hale gelmektedir.

Ölçümleme, dijital dönüşümde nasıl bir yere sahip ve ölçümleme başarılarının dönüşümdeki payı, etkisi,  sürecin hızına katkısı nedir?

Ölçümlemelerin yapılmasından bu yana reklamların ölçülebilirliği, dijital pazarlamanın klasik pazarlamaya nazaran payının büyümesi, ölçümlemeler sayesinde müşterilere yönelik iyileştirilmeler yapılarak pozitif sonuçlar alınması ve reklam başarılarının daha da artması dijital pazarlamanın pazarlamadaki rolünün değerini artırmıştır.

Google Analytics ölçümleme ve raporlama sistemleri hizmetleri neleri kapsar?

Web, sosyal bir alandır ve Google Analytics, sosyal medya programlarınızın başarısını ölçer. Ziyaretçilerin sitenizdeki paylaşım özelliklerini (Google+1 düğmesi gibi) nasıl kullandığını ve sosyal platformlarda içeriğinizle nasıl etkileşime geçtiğini analiz edebilirsiniz.

Analiz araçları; içerik analizi, sosyal medya analizi, dönüşüm analizi, mobil analiz, reklam analizi gibi alt analiz sistemlerinden oluşur

Bu hizmeti neden kullanmalıdır?

Bu hizmeti internet sitelerinde ve reklam kampanyalarında geribildirimleri (dönütleri) görmek ve mevcut kampanyalarını revize etmek (iyileştirmek) , bu yönde bilgileri derleyip raporlamak ihtiyacı hisseden kişiler kullanmalıdır

Daha ayrıntıya inecek olursak; e-ticaret veya ürün tanıtımı marka bilinirliği gibi alanlarda ölçümlemenin pazarlamadaki rolü neler olabilir?

E-ticarette ölçümleme yapılmaksızın başarılı olmak söz konusu olamaz. Bu anlamda başarı sağlanmak isteniyorsa e-ticaretin ana konusu ürün yerleştirip reklam vermek basitliğine hiçbir zaman indirgenmemelidir. Potansiyel kitlelere yönelik doğru hedefler koyabilmek için  modern ölçümleme sistemlerine ve bu sistemlerin analiz verilerine ihtiyaç vardır. Pazarlarında marka bilinirliği ve satış artırmada bu bilgilerden yararlanma zorunluluğu vardır. Ölçümler üzerinden veriler elde ederek iyileştirmeler, müşterilerin hangi ürünlere ağırlık verdiğine yönelik çıkarımlar ve saptamalar yapılabilir ve bu sayede asıl ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, onları memnun etmek mümkündür.

Bu yüzden dijital alanda ölçümlemenin rolü e-ticarette diğer alanlarda olduğundan biraz daha fazladır.

Farklı somut birkaç örnek verebilir misiniz?

Örneğin e-ticaret sitenizin önyüzünde 25 ürününüzün olduğunu düşünelim. Bu ürünün içerisinde sizin iyi bulduğunuz bir ürünün satış beklentinizin altında kalması, beklemediğiniz bir başka ürününse özelliklerine çokça bakılıp ürünün satın alınması gibi saptanmış analizler aslında sizin sitenizdeki ziyaretçilerin ilgilerinin farklı bir üründe olduğunu görmenize yardımcı olacaktır. Bu da size, ürünleriniz ve müşteri potansiyeliniz konusunda yeni bakış açıları kazandıracaktır.

Türkiye’de bu araçlarla pazarlama ilişkisini anlatan örnekler nelerdir?

Ciceksepeti.com, Garanti Bankası, İdefix, D&R gibi siteler dijital pazarlamada başarılı kampanyalar yürüten sitelerden bazılarıdır 

Yeniden pazarlama nedir?

Yeniden pazarlama veya diğer anılan adlarıyla “re-marketing”, “re-targeting” daha önce web sitenizi ziyaret etmiş kullanıcıları hedefleyen reklamların genel ismidir.

Yeniden pazarlama ve satış başarısı metrikleri değerlendirildiğinde reklam ölçümleri, ajanslar açısından reklamcılık kalitesini nasıl etkiledi?

Yeniden pazarlama aslında ilgi alanını tespit ettiğiniz kitlelere yeniden ürün gösterme, reklam gösterme gibi bir anlamda kitleyi takip edebilme niteliği sağladı.

Klasik pazarlama ve dijital pazarlama alanının keskin çizgilerle ayrılmasına iyi bir örnek kabul edebiliriz. Örneğin bilboardlarda gördüğünüz bir reklam ilginizi çekmek için daha büyük çaba sarf etmek zorundadır. Başka bir mecrada size ilgi duyan kitle biriktirilemez, ölçülemezken dijital ölçümlemede ölçülebilir metrikler üzerinden ilgisini keşfedip yeniden sunmanız söz konusudur.

Sosyal medya ölçümleri, web site ölçümlemelerinden bağımsız mıdır?

Aslında bütün web tabanlı ölçümlemeler benzer metriklerle yapılmaktadır. İşlem ve özellik bakımından farklılık gösterse de temel reklamcılık metrikleriyle sürekli yakın ilişkilidir.

Ölçme, değerlendirme, yorumlama, raporlama hizmetlerini ajanslar ne şekilde ücretlendirir, bunlara kimler ihtiyaç duyabilir?

İnternette web sitesi olan,  iş alanında iyileştirmeler yapması gereken tüm firma ve kuruluşların, başarılarını ya da başarısızlıklarını ölçmesi bir zorunluluktur. Bu alanda çalışan ve ticaret yapan herkesin kullanması gereken bir hizmet türüdür. Bu ölçümlemelerin yapılmamış olması rakiplerle aranızdaki mesafeyi açabilir. Ücretlendirmesi sabit değildir, yapılan işin niteliğine göre değişir ancak astronomik ücretler de değildir. Reklam bütçesindeki payı  %15 ile %20 aralığındadır.

Ölçümleme, yalnızca web sitesi sahiplerinin veya ilgililerinin mi işine yarar yoksa bu süreçte farklı etkilediği noktalarda var mı? Ölçümleme dönüşümde bugünü nasıl etkiliyor, yeni gelişmeler neler olacak, sonraki adımda neler olacak, öngörünüz nedir?

Dijital ölçümleme yalnızca web sitesi alanında kullanılmaz. Bir kahve makinesi ürünü için de özel yazılımlar, cihazlar vasıtası ile ölçümleme yapılarak ortalama satış rakamlarına erişmek mümkün olabilir.

Son olarak bu alanda tavsiyeleriniz nelerdir, dijital pazarlama uzmanı olarak neler önerirsiniz?

Dijital pazarlama çağımızın %60-65civarında pazarlama dünyasını etkileyen bir pazarıdır. Tüm ürün ve hizmet sunan firmalara, kurumlara;  markalarının dijital pazarda yerlerini alması için daha fazla geç kalmamalarını öneriyorum. Bu yer alma sırasında profesyonel referans sunabilen uzmanlarla çalışmalarını öneriyorum. Unutmayalım ki; bir profesyonelle çalışmak bir amatörle çalışmaktan her zaman daha ekonomiktir.

Değerli bilgileriniz için , röportaj konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ederiz..

Yorum Ekle

İlgili Haberler