Bursa’nın biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılıyor

Bursa karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme projesi, 2013 yılı Ekim ayı ile 2015 yılı Ocak ayı arasında 450 günlük çalışma ile tamamlandı.

Bursa’nın biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarılıyor
- A +

 

Proje kapsamında yapılan literatür ve arazi çalışmaları sonucunda, çalışma sahasının damarlı bitkiler ve omurgalı hayvanlar envanteri çıkarıldı. Bu envanterde yer alan veriler doğrultusunda izlenmesi gereken gösterge türleri belirlendi. Özellikli taksonlar ve bulundukları habitatların gidişatının izlenmesi açısından önem arz eden izleme göstergeleri tespit edildi.

Bu göstergelerin izlenmesi ile türlerin popülasyon durumları, habitat durumları, bulundukları ve temsil ettikleri ekosistem durumlarının uzun vadede değerlendirilmesi hedefleniyor. Bu amaçla, özellikli türler, habitatlar ve ekosistemler için izleme planları oluşturuldu. Her bir çalışma konusu için; izleme düzeyi, zamanı, alan, izlemeyi yapacak birim ve başarı göstergelerinin neler olacağı izleme planlarında belirtildi.

SADAĞI KANYONU

2015-2017 yılları arasında gerçekleştirilecek Bursa izleme çalışmalarının Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge müdürlüğünce yapılması planlanıyor. Bu konuda üniversitelerle yapılacak protokoller çerçevesinde uzman akademisyenlerden de destek alınacak.

AUBRİETA OLYMPİCA (ENDEMİK - GÖSTERGE TÜR)

Proje ile Bursa damarlı bitkiler envanteri çalışması kapsamında 182’si endemik, 35’i ise lokal endemik olmak üzere 112 familyadan 634 cinse ait 1846 damarlı bitki taksonu tespit edildi. Bu taksonlardan 59’u izlemeye konu özellikli bitki taksonu olarak belirlenerek izleme planı yapıldı.

Damarlı bitki izleme çalışmalarında kullanılacak metodolojinin kurum personeli tarafından yerinde uygulanabilmesi amacıyla da Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim görevlileri Prof. Dr. Hulusi Malyer ve Doç. Dr. Ruziye Daşkın’ın katılımı ile ön arazi çalışması yapıldı. Sadağı Kanyonu’nda gerçekleştirilen çalışmada, koruma öncelikli bitki taksonları incelenerek yayılışları ve popülasyon yoğunlukları gözlemlendi.

Yorum Ekle

İlgili Haberler