Bursalı işçiye Yargıtay'dan kötü haber!

Bursa'da, işyerinde daha seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı bırakan işçi, iş kazası sonucu yaralandı.

Bursalı işçiye Yargıtay'dan kötü haber!
- A +

 

Kaza sonrası iş akdi feshedilen işçi ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesi talebiyle mahkemeye müracaat etti. Mahkeme, işçinin ihbar tazminatı talebini de kabul edince devreye giren Yargıtay, kazanın işçinin 'işi savsaması' sonucu meydana geldiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararının bozulmasına hükmetti.

Bursa'da çalıştığı işyerinde seri üretimi sağlamak amacıyla emniyet tertibatını devre dışı bırakan işçi, iş kazası sonrası yaralandı. İşçi, kaza sonrası işten kovuldu. Bunun üzerine Bursa 4. İş Mahkemesi'nde işveren aleyhine alacak davası açan işçi ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istedi. Davalı işveren davacının iş akdinin kusuru ile iş kazasına sebep olması nedeniyle haklı olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi. Toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak kararını açıklayan Bursa 4. İş Mahkemesi, davalının iş akdini feshinin haksız olduğu gerekçesiyle ihbar tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil taleplerinin kabulüne, fazla mesai talebinin kısmen kabulüne hükmetti.

KAZA İŞÇİNİN İŞİ SAVSAMASI SONUCU MEYDANA GELMİŞTİR, FESİH HAKLI, İHBAR TAZMİNATINA GEREK YOK

Kararın işveren avukatınca temyiz edilmesi üzerine dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacının iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, ihbar tazminatı ile fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istediğine vurgu yaptı. Yargıtay kararında, şu ifadelere yer verildi: "Tüm dosya kapsamı ile özellikle ceza ve tazminat dosyalarında alınan bilirkişi raporlarına göre davacının daha seri çalışmayı sağlamak için emniyet tertibatını devre dışı bıraktığı ve iş kazasının meydana gelmesinde kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının eyleminin, İş Kanunu 25/II-ı bendi kapsamında işçinin kendi isteği ile veya işini savsaması sonucu işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi niteliğinde olduğu ve işverenin buna dayanarak yaptığı feshin haklı olduğu anlaşıldığından davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın yazılı sebepten dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Yorum Ekle

İlgili Haberler