Bursa'da aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na kırmızı kart!

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin cumartesi günleri nöbet tutması kararına karşı çıkan aile hekimleri, dün başlattıkları iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü. “Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hakkı ve özlük haklarımız için grevdeyiz” diyen aile hekimleri, Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Bursa'da aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na kırmızı kart!
- A +

 

Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gökhan Aktaş, Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlık Merkezi çalışanlarını hafta içi 40 saat çalışmalarına ek olarak, Cumartesi günleri de nöbet adı altında fazla çalışmaya zorladığını belirterek, “Ücretli izin hakkımızı gasp ediyor, sürekli değişen yönetmeliklerle özlük haklarımızı elimizden alıyor.” dedi.

Aile hekimlerinin Avrupa normlarının çok üzerinde hastaya hizmet verdiklerini anlatan Aktaş, “Sağlık çalışanları bu haksız, hukuksuz cumartesi fazla çalıma dayatmalarına karşı 5 aydır direniyor ve çoğunlukla ASM’lerini açmıyor. Sağlık Bakanlığı, 5 aydır sürdürülen kararlı ve başarılı direnişi kırmak için 16 Nisan 2015’de yeni bir yönetmelik yayımlayarak cumartesi direnişini sürdürenleri işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdi.” şeklinde konuştu.

Sağlık örgütleri ve Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) Sağlık Bakanlığını defalarca uyarmasına rağmen bir sonuç alınamadığının altını çizen Dr. Gökhan Aktaş, şunları söyledi: “Sağlık Bakanına soruyoruz; Halkın ödediği sağlık primlerine ek olarak katkı katılım, muayene, ilave ilaç farkı gibi adları altında 12 çeşit ücreti kim alıyor? Özel hastanelere giden halkı soyup soğana çeviren farkları yüzde 200’lere kim çıkardı? Sigorta kapsamı dışında nüfusun yüzde 10’unun ve primlerini ödeyemeyen binlerce yurttaşın sağlık hizmetinden yararlanamaması kimin suçu? Tüm bu haksızlıkları halka kim reva görüyor? Bu mu halkı düşünmek?”

“Bizler Bursa aile hekimleri çalışanları olarak halkın nitelikli sağlık hizmeti almasının önündeki engel olarak gördüğümüz Sağlık bakanına kırmızı kart gösteriyoruz.” diyen Dr. Gökhan Aktaş, sözlerini şöyle noktaladı: “Birinci basamak sağlık çalışanları olarak bu 3 gün boyunca Cumartesi fazla çalışma ve işten atma tehditlerine karşı kendi haklarını korumak için hizmet üretmeyeceğimizin ve taleplerimiz karşılık bulana dek eylemlerimizi kararlılık sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.”

SENDİKADAN BAKANA TEPKİ

SES Bursa Şube Başkanı Ergül Çiçek de Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı ve toplum sağlık merkezlerinde ki sorunları çözmek yerine, sağlık emekçileri ile uğraşmakta ısrar ettiğine dikkat çekerken, “Sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nı seçim öncesinde oy toplama hesabı ile gündeme getirdiği hafta sonu nöbetleri uygulaması ile uzun süredir angarya çalışmaya zorlanmaktadır.” ifadesini kullandı

BİZ DEĞİL, BAKAN MARJİNAL

Aile sağlığı merkezi doktorlarından Hasan Körfez’de Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında kendilerini ‘marjinal grup olarak tanıttığını hatırlatırken, şunları kaydetti: “Biz hekimler haklarımızı savunmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Haklarımız noktasında ailemizi, çocuklarımızı ihmal ettiğimiz dönemler de oldu. Ama biz 40 saatin üzerinde bir çalışmayı ve haklarımızı gasp edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Biz marjinal değiliz, kendisinin ne kadar daha önceki dönemlerde çalıştığının araştırılmasını istiyoruz bakanın. Biz 27 yıldır hizmet veriyoruz, hiçbir zaman marjinal olmadık halka hep hizmet verdik, kendisi marjinaldir.”

SAĞLIK BAKANLIĞINA KIRMIZI KART

Ardından ellerinde ki kırmızı kartları havaya kaldırarak Sağlık Bakanlığına kırmızı kart gösteren aile hekimleri; “Sağlık haktır satılamaz”, “Angarya nöbete hayır”, “Susma haykır nöbeti hayır” şeklide slogan attı. Birinci basamak sağlık çalışanları ardından ellerinde ki balonları gökyüzüne bıraktı.

Yorum Ekle

İlgili Haberler