Bu yıl kaç gün izin alacaksınız?

Yaz geldi izinler başladı. İzin günleri çalışılan süreye göre değişiyor. 50 yaşın üstündekiler ve 18'in altındakilere 20 günden az izin verilemiyor

Bu yıl kaç gün izin alacaksınız?
- A +

 

Yaz aylarıyla birlikte izin dönemi de başladı. Çalışanlar için izin yapmak bir hak. Bundan vazgeçilemediği gibi işveren de 'sana izin yaptırmıyorum' diyemiyor. Ancak izin taleplerinin yaz aylarına yoğunlaşması şirketleri de zor durumda bırakıyor. Bu nedenle iş planlaması yapmak gerekiyor. Bu da izinlerin tamamının değil bir bölümünün kullandırılmasını gündeme getiriyor. Yasalar izinlerin bölünmesine cevaz verse de bu süre 10 günden az olamıyor. İzin hakkı işe girişten sonra bir yılın dolmasıyla başlıyor. Yani 1 Eylül'de işe giren bir çalışan için izin yapma hakkı bir sonraki yılın 1 Eylül'ünde başlıyor. Çalışanların yıl içinde dinlenme, mazeret, doğum, ölüm gibi izinleri de bulunuyor. Yalnız yıl içinde bu tür izinleri kullanan bir çalışanın yıllık izin hakkı düşürülemiyor.

50 YAŞ FARKI UYGULANIYOR

Kaç gün izin yapmanız gerektiğini kıdeminiz yani o işyerindeki çalışma süreniz belirliyor. Bir yıldan beş yıla kadar izin süresi 14 günden az olamıyor. 5 yıldan 15 yıla kadar olanlara ise en az 20 gün izin veriliyor. 15 yıl ve üzerinin izin hakkı ise 26 gün. Bu sürelerde bazı istisnalar bulunuyor. 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 yaş ve üzeri işçilere verilecek yıllık izin süresi kıdemleri ne olursa olsun 20 günden az olamıyor. İznin bir kısmını veya tamamını kullanma imkânı bulunmadığında bu hak yanmıyor. Bu izinlerin paraları, işçi o işyerinden ayrılırken o tarihteki brüt ücret üzerinden işveren tarafından ödenmek zorunda.

YOL İZNİ HAKKI

Yılık ücretli izinlerini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir şehirde geçirecek olanlara, istemeleri halinde, belgelemeleri şartıyla 4 güne kadar 'ücretsiz' yol izni de verilmek zorunda.

MEMURLARIN DURUMU

İzin konusunda memurlarla işçiler arasında ciddi farklar var. Devlet memurlarından hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar 20 gün, 10 yıldan fazla olanlar ise 30 gün yıllık izin kullanıyor.

BAYRAMLAR EKLENİYOR

Yılık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta ve genel tatil günleri sayılmıyor. Yani 14 gün izin hakkı olan bir çalışan iznine, gelen iki hafta tatilini de ekleyerek bunu 16 güne çıkarabiliyor.

sabah

İlgili Haberler