Bayramda işinizden olmayın!

SGK Eski Başmüfettişi Ahmet Metin Aysoy yaklaşan bayram nedeniyle, önemli bir konuya dikkat çekti.

Bayramda işinizden olmayın!
- A +

 

1- İşçi, iş sözleşmesinde, işverenin talebi halinde genel tatil günlerinde çalışmayı kabul etmişse, bayramda işverenin istemesi durumunda çalışmak zorundadır.

2- İş sözleşmesinde bayramda çalışmayı kabul ettiği halinde, bayram günlerine denk gelen  günlerde mazeretsiz işe gelmeyen işçinin iş sözleşmesini ihbar ve kıdem tazminatını ödemeden işverenin feshetme hakkı vardır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 04.03.2014 tarih ve E.2013/11894, K.2014/7022 sayılı Kararar)

3- İş sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.  (4857 sayılı İş Kanunu Madde 44)

İlgili Haberler