'Anne' rolü için 5 kilo verdi

Boşandıktan sonra ekranlara 'anne' rolüyle dönecek olan ünlü oyuncu, pilates yapıp, sağlıklı beslenerek yepyeni bir görünüme kavuştu.

'Anne' rolü için 5 kilo verdi
- A +

 

Bir sü­re­dir ek­ran­lar­dan uzak ka­lan Vil­dan Ata­se­ver, yaz ay­la­rı­nı ça­lı­şa­rak ge­çi­re­cek.

ROLÜ İÇİN TİTİZ ÇALIŞTI

"Ya­z'­ın Öy­kü­sü­" isim­li pro­je­de ba­şa­rı­lı bir te­le­viz­yon­cu­yu can­lan­dı­ra­cak olan Ata­se­ver, ro­lü için ti­tiz bir ça­lış­ma içi­ne gir­di. Oyuncu, ekranda fit görünebilmek için alet­li pi­la­tes ya­pa­rak tam 5 ki­lo ver­di.

"FAST-FOOD YEMEM"

Dü­zen­li ola­rak spor yap­tı­ğı­nı da be­lir­ten Ata­se­ver, "Sağ­lık­lı ya­şa­ya­bil­mek için spo­ru her za­man yap­ma­lı­yız. An­cak ye­dik­le­ri­mi­ze dik­kat et­mek ge­re­ki­yor. Ben bol su tü­ke­ti­yo­rum. Seb­ze ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum. Fast fo­od'dan ka­çı­nı­yo­ru­m" dedi.

ANNE ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

İlk kez anne rolüyle ekrana gelecek olan Ata­se­ver, "Ha­ya­tım bo­yun­ca göz­lem­le­di­ğim bir duy­gu an­ne­lik. Bir ka­dın ola­rak duy­gu­su­nu bil­di­ğim bir şey. Bil­di­ğim duy­gu­la­rı ak­tar­ma­ya çalışacağım." diye konuştu.

Yorum Ekle

İlgili Haberler