Anne babalar bu habere dikkat

Çocuk Nöroloji Kliniği Uzm.Dr. Hülya İnce, oturan bebeğin arka arkaya defalarca öne doğru katlanması veya başını öne düşürmesi, yatan bir bebeğin her iki koluyla arka arkaya kavrama hareketi yapması bebeklerde epilepsi nöbetinin en önemli belirtileri olduğunu söyledi.

Anne babalar bu habere dikkat
- A +

 

Epilepsi hastalığı hakkında bilgi veren Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği Uzm.Dr. Hülya İnce, “Epilepsi beyinden kaynaklanan ve tekrar eden nöbetlerle kendini gösteren bir hastalıktır. Sinir hücrelerinin normal işleyişini bozan ani ve aşırı bir elektrik deşarjı kişinin davranışlarında, bilincinde değişiklik meydana getirebilir.

Nöbetler duyularda veya davranışlarda değişiklik oluşturur. Bir nöbet boş bakma, kasılma, kontrolsüz hareketler, bilinçte değişiklik, alışılmadık hisler gibi farklı şekillerde kendini gösterebilir” dedi.
Epilepsinin bir nöbet hastalığı olduğunu, psikiyatrik bir durum olmadığını ifade eden İnce, “Genel nüfusun yüzde 1'inin epilepsi olduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmine göre, Türkiye'de yaklaşık 720 bin kişide epilepsi mevcuttur.

Çocukluk ve ergenlik çağında nöbet geçirilmesi yaygın bir durumdur. Bu yaşta sık oluşmasının nedeni bazı çocukların nöbet eşiğinin düşük olmasıdır. Nöbet eşiği; beynin nöbet geçirdiği seviyedir ve genellikle beyin olgunlaştıkça nöbet eşiği de yükselir. Epilepsi 1'den fazla nöbet geçirilmesi sonucu oluşur.

Oturan bebeğin arka arkaya defalarca öne doğru katlanması veya başını öne düşürmesi, yatan bir bebeğin her iki koluyla arka arkaya kavrama hareketi yapması bebeklerde epilepsi nöbetinin en önemli belirtileridir” diye konuştu.

Çocuk ve ergenlerde epilepsi nöbetinin nasıl belirtiler verdiğine de değinen İnce, “Bir anda dalgınlaşıp etrafında olup bitenleri fark edemez hale gelmesi, kısa bir süre yanıt vermemesi, ritmik bir şekilde başını sallaması, hızlı bir şekilde gözlerini kırpması, arka arkaya doğal gözükmeyen hareketler yapması, vücudunda, kol veya bacaklarında tekrarlayan sıçramalar olması, uykudan uyandığında huzursuz veya uykulu olması, nedensiz bir şeklide aniden düşmesi, ani bir karın ağrısının arkasından uykulu veya aklı karışmış gözükmesi, nedensiz bir şekilde ani korku, panik veya öfke yaşaması, sık sık bir şeylerinin tadının tuhaf geldiğinden, tuhaf koktuğundan, göründüğünden, bir şeylerin sesinin tuhaf geldiğinden veya dokunduğu şeylerin tuhaf bir his verdiğinden bahsetmesidir.

Epilepsi nedenlerinin başladığı yaşa göre değişmektedir. Nöbetler, nedeni bilindiğinde semptomatik, nedeni bilinmediğinde idiyopatik olarak sınıflandırılır. Epilepsi hastalığında yüzde 25-40 hastada tespit edilebilen nedenleri genetik, doğumda yaşanan sorunlar, gelişimsel bozukluklar, beyin travmaları, enfeksiyon ve beyin tümörüdür” şeklinde konuştu.

Bir çocuğun ortada bilinen bir neden yokken nöbet geçirme riskinin yüzde 1-2 iken, anne babadan birinde epilepsi olması halinde bu oranın yaklaşık olarak yüzde 6’lara kadar çıktığının altını çizen İnce, şu bilgileri verdi: “Tekrarlayan nöbetler epilepsinin kötüleşmesine neden olmaktadır.

Beynin bir bölgesinden başlayan nöbetlere kısmi yani parsiyel-fokal, tümünden kaynaklanan nöbetlere ise yaygın yani jeneralize nöbetler denir. Kısmi nöbetler basit parsiyel nöbetler ve kompleks parsiyel nöbetler olarak ikiye ayrılır. Yaygın nöbetler absans nöbet, tonik-klonik nöbet, atonik nöbet ve miyoklonik nöbet olarak dörde ayrılır.

Epilepsi hastalığına tanı koymak için kapsamlı bir öykü ve fizik muayenenin yanı sıra kan tetkiklerine bakılmalıdır. Mümkünse nöbet anının video ile aile tarafından kaydedilmesi aydınlatıcı bilgi sağlayabilir. Elektroensefalografi ve görüntüleme yöntemleri tanı için gereklidir. Epilepsi olanların yarısından fazlasının nöbetleri tek bir ilaç ile kontrol altına alınır. Diğerlerinde ise nöbetler ancak birden fazla ilacın bir arada kullanılması ile kontrol altına alınır.

Nöbetleri tüm bunlara rağmen engellenemeyen hastaların yüzde 10'unda ameliyat yapılabilir. Epilepsinin türüne bağlı olmakla birlikte çocukların büyük çoğunluğunda epilepsi sona erer ve bu çocuklar ilaç kullanmayı bırakırlar, bazıları ise ilaçlarını düzenli kullanarak uzun yıllar nöbetsiz kalabilirler ancak ilaçları kesilemez.”

Yorum Ekle

İlgili Haberler