sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


sultanbet betbaba tempobet tempobet jeton


Akaryakıta zam yapıldı mı?

Dün bazı yayın organlarında çıkan ''Motorine 12 kuruş zam geldi'' haberleri EPDK tarafından yayınlandı: Böyle bir zam söz konusu değil.

Akaryakıta zam yapıldı mı?
- A +

 

Motorine 12 kuruşluk zam iddiasınaEPDK'dan yapılan açıklama şöyle; Bugün bazı basın yayın organlarında motorin fiyatlarına 12 kuruş zam yapıldığına dairhaberler yer almıştır.
Bilindiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na göre, petrol fiyatları 01/01/2005 tarihinden itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak serbest piyasa koşullarına göre oluşmakta olup, rafineri fiyatlarının endeksle oluşturulması, dağıtıcı ve nakliye paylarının tavanı gibi fiyatların dolaylı veya dolaysız olarak kamuca belirlenmesine ilişkin uygulamalar sona erdirilmiştir.

Ayrıca petrol piyasasında dolaşımda tüm petrollerin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyat teşekkülünün arz-talep mekanizmasına göre ayrı ayrı oluştuğu, fiyatların oluşumuna etki eden birçok faktörün de bu süreçte rol oynadığı bilinmektedir.

Ham petrol fiyatı ve benzin, motorin gibi ürünlerin kendi arz-talep koşullarının yanı sıra navlun bedeli, döviz kuru, ülkelerin mevzuatlarına göre gümrük vergileri, ÖTV ve KDV gibi diğer vergileme unsurları gibi hususlar yanında tarafların özel hukuk çerçevesinde aralarında kararlaştırdıkları unsurlar, belirli bir zamandaki konjonktürel gelişmeler gibi birçok husus fiyat oluşumuna etki edebilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuz akaryakıt fiyatlarını belirlememekte, fiyatlar serbest rekabet ortamında piyasada belirlenmektedir. Diğer taraftan uluslararası piyasalardaki fiyat değişimlerinin sektör tarafından ülkemizdeki fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı Kurumumuzca yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede 12/05/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere TÜPRAŞ tarafından motorin rafineri çıkış fiyatına 2 Kuruş/Litre zam yapılmış olup, söz konusu zam tüketici fiyatlarına aynı şekilde 2 Kuruş/Litre olarak yansımıştır. 12 kuruşluk bir zam söz konusu değildir. (Ekotrent)

İlgili Haberler