Bu gerilemiş hali ama hala korkutucu...

TÜİK 2014 yılına dair intihar oranlarını açıkladı. İntihar edenler 2013 yılına göre azalmış olsa da 2014 yılında 3 bin 65 kişi bu şekilde hayatına son verdi.

  Bu gerilemiş hali ama hala korkutucu...
- A +

 

Türkiye genelinde 2014 yılında her 100 bin kişiden 4 kişi intihar etti. İntihar eden her dört kişiden birisi erkekti. Erkekler daha çok ileri yaşlarda, kadınlar ise daha çok genç yaşlarda intihar etti. İntihar edenlerin yaklaşık yarısı evliydi. Türkiye İstetistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ölümle sonuçlanan intihar edenler, bir önceki yıla göre 187 kişi azalışla 3 bin 65 kişiye geriledi. Geçen yıl intihar edenlerin yüzde 74.3’ünü erkekler, yüzde 25.7’sini kadınlar oluşturdu.

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını gösteren "kaba intihar hızı" 2013 yılındaki yüz binde 4.27 düzeyinden 2014 yılında yüz binde 3.97’ye geriledi. Böylece, 2014 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

İNTİHAR EDEN ERKEKLER YAŞLI KADINLAR GENÇ

İntihar sayıları yaş grubu ve cinsiyete göre incelendiğinde, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da yaş grupları arasındaki cinsiyet farklılığının belirgin olduğu görüldü. En yüksek yaşa özel intihar hızı 2014 yılında erkeklerde yüz binde 15.08 ile 80-84 yaş grubunda, kadınlarda ise yüz binde 4.30 ile 15-19 yaş grubunda olduğu görüldü.

Erkek intiharlarının 15 yaş altı intiharlar hariç tüm yaş gruplarında kadın intiharlarından daha fazla olduğu tespit edildi. Cinsiyetler arasındaki farklılığın en yüksek olduğu yaş grubunun 20-24, en az olduğu yaş grubunun ise 15 yaş altı ile 85 yaş ve üzerindeydi.

İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN YÜZDE 47.7'Sİ EVLİYDİ

İntihar eden kişilerin medeni durumu ele alındığında, yüzde 47.7 ile evli, yüzde 39.1 ile hiç evlenmemiş, yüzde 7.3 ile eşi ölmüş ve yüzde 4.4 ile boşanmış kişilerden oluştuğu gözlendi. Cinsiyete göre medeni durum incelendiğinde, intihar eden erkeklerin yüzde 49.3’ü evli, yüzde 38.8’i hiç evlenmemiş, intihar eden kadınların ise yüzde 43.1’i evli, yüzde 40.2’si de hiç evlenmemişti.

İNTİHAR EDEN KİŞİLERİN YÜZDE 24.9'U İLKÖĞRETİM MEZUNUYDU

İntihar eden kişilerin yüzde 24.9’u ilköğretim mezunuyken, ilköğretim mezunlarını yüzde 22.5 ile ilkokul, yüzde 19.9 ile lise ve dengi okul ve yüzde 10.6 ile okuryazar olup bir okul bitirmeyenler izledi. İntihar nedenleri arasında ilk sırada yüzde 17.9 ile hastalık gelirken, bunu yüzde 9.0 ile aile geçimsizliği ve yüzde 8.4 ile geçim zorluğu takip etti. İntihar eden kişilerin yüzde 52.9’unun intihar nedeni tespit edilemedi

Yorum Ekle

İlgili Haberler