Dr. Mevci ERGÜN

Dr. Mevci ERGÜNYAZILARI

Fazla çalışmada işçi onayı Fazla çalışmada işçi onayı 19 Eylül 2017 08:54

Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat Basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat 12 Eylül 2017 09:06

OSB'de sorumluluk ve ihale uygulama talimatnamesi OSB'de sorumluluk ve ihale uygulama talimatnamesi 05 Eylül 2017 08:53

İşçinin istifa ile ayrılışında güven ilkesi İşçinin istifa ile ayrılışında güven ilkesi 22 Ağustos 2017 09:13

Yakın akrabalar arasındaki hukuki işlemler Yakın akrabalar arasındaki hukuki işlemler 15 Ağustos 2017 09:10

Seçimlik hakların kullanılmasının mutlak olmaması Seçimlik hakların kullanılmasının mutlak olmaması 08 Ağustos 2017 09:24

Terör melekleri Terör melekleri 01 Ağustos 2017 09:10

Nikahsız birliktelik Nikahsız birliktelik 25 Temmuz 2017 09:11

Sadakat borcu ve rekabet yasağı Sadakat borcu ve rekabet yasağı 18 Temmuz 2017 09:00

Taraf muvazaasının kanıtlanması Taraf muvazaasının kanıtlanması 11 Temmuz 2017 09:15

Kâr payının sürekli olarak dağıtılmaması Kâr payının sürekli olarak dağıtılmaması 04 Temmuz 2017 09:23

Olağanüstü hal işlemleri için başvuru yolu Olağanüstü hal işlemleri için başvuru yolu 20 Haziran 2017 09:05

Tescilsiz tasarımın koruması Tescilsiz tasarımın koruması 13 Haziran 2017 09:32

Terör suçlarında kanun önünde eşitlik Terör suçlarında kanun önünde eşitlik 06 Haziran 2017 08:53

Alzheimer hastalığı ve yaklaşım patenti Alzheimer hastalığı ve yaklaşım patenti 30 Mayıs 2017 09:06

Avrupa Birliği'nin çifte kimliği Avrupa Birliği'nin çifte kimliği 23 Mayıs 2017 09:03

Gizemli köy kanunu Gizemli köy kanunu 16 Mayıs 2017 08:57

Yurt dışındaki vatandaşların şahsi hâl değişikliğinin nüfus kütüğüne tescili Yurt dışındaki vatandaşların şahsi hâl değişikliğinin nüfus kütüğüne tescili 09 Mayıs 2017 09:31

Toplum vicdanı yayımda Toplum vicdanı yayımda 02 Mayıs 2017 09:13

Kooperatiflerde organ boşluğu Kooperatiflerde organ boşluğu 25 Nisan 2017 09:30

Tasarrufun iptalinde anonim şirket çıplak pay haczi Tasarrufun iptalinde anonim şirket çıplak pay haczi 18 Nisan 2017 09:03

Bankanın hesap kat yetkisi Bankanın hesap kat yetkisi 11 Nisan 2017 08:59

Demir çelikte bayrak yarışı Demir çelikte bayrak yarışı 04 Nisan 2017 09:00

Tüketici kredi sözleşmesi kefili hakkında ilamsız icra takibi Tüketici kredi sözleşmesi kefili hakkında ilamsız icra takibi 28 Mart 2017 09:02

İş kazası sonucu oluşan tazminattan sorumlu tüzel kişi ve yetkililer... İş kazası sonucu oluşan tazminattan sorumlu tüzel kişi ve yetkililer... 21 Mart 2017 10:11

Toplu işçi çıkarma yöntemi Toplu işçi çıkarma yöntemi 14 Mart 2017 09:24

Karşılaştırmalı Anayasa değişikliği Karşılaştırmalı Anayasa değişikliği 07 Mart 2017 08:56

Yönetim kurulunun doğrudan sorumluluğu Yönetim kurulunun doğrudan sorumluluğu 28 Şubat 2017 09:00

Doktor ve özel hastane işleteninin özen sorumluluğu... Doktor ve özel hastane işleteninin özen sorumluluğu... 21 Şubat 2017 09:01

Önceki soyadını kullanma özgürlüğü... Evli kadının münhasıran evlenmeden önceki soyadını kullanmasına izin verilmesi konusu, yargı önünde uzun zaman tartışmalara sebep olmuştur. 14 Şubat 2017 08:57

Yargıdan tescilli soykırım yalanı Osmanlı Devletinin seferberlik ilan ettiği Ağustos 1914’den savaşa girdiği 11 Ekim’e kadar ve sonrasında, Ermeniler, Osmanlı ülkesi içerisinde ve dışında yıkıcı faaliyetlerini arttırdılar. 07 Şubat 2017 08:57

Para cezasının hapse çevrilmesi Ceza mahkemelerince yapılan kovuşturma sonucu alınan bazı ceza kararlarında; sanık hakkında adli para cezasına hükmedildiği ve bu adli para cezasını ödemediği takdirde, ödenmeyen para cezasının hapse çevrileceği şeklinde hüküm kurulmaktadır. 31 Ocak 2017 08:32

Terör suçlusunun gelin duvağı... Terör suçlusunun gelin duvağı... 24 Ocak 2017 08:51

Tüketici başvuru Tüketici başvuru 17 Ocak 2017 11:23

Nefret ve ayırımcılık Nefret; bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu ya da tiksinme, tiksinti anlamlarına gelir. 03 Ocak 2017 10:35

‘Malpractice’ Yazılı basında, artık sıradan sayılan bir haber; “İstinye’deki hastanede görevli Dr. M.B. ve D.K.nın ....çocuğa gerekli teşhisi koyamadıkları saptandı. 27 Aralık 2016 08:41

Banka ile bireysel müşteri arasındaki uyuşmazlıklarda İhtisas Kurulu... Banka ile bireysel müşteri arasındaki uyuşmazlıklarda İhtisas Kurulu... 20 Aralık 2016 09:28

Ticari işlemlerde taşınır rehni Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli işlevler üstlenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (Kısaca “KOBİ”), Dünya ticareti ve ekonomisindeki rolü küreselleşme süreci ile birlikte her geçen gün artmaktadır. 13 Aralık 2016 09:35

Şeytanın tarihi Almanya Anayasa Mahkemesi; başvurudan itibaren bir-iki gün içinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Almanya’da yapacağı konuşmayı engelleyen karar aldığı, medyadan öğrenildi 06 Aralık 2016 08:43

Göklerdeki diriliş... Almanya’da yerleşik Aquila Aviation International GmbH (kısaca “Aquila”) inovatif iki kişilik kompozit uçak üretmektedir. 29 Kasım 2016 09:21

Terliğin silah sayılması Terliğin silah sayılması 22 Kasım 2016 09:03

Uygulanan mal rejimine bir bakış Katılma alacağı, yasal mal rejiminin tasfiyesi sonucunda doğan alacaktır. 15 Kasım 2016 08:57

Tabiplerin sorumluluğu Yazılı basından bir haber; “Doğru tanının zamanında konulmamasından sorumlu tutulan doktorlar M.B ve D.K. hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.” 08 Kasım 2016 08:59

İnsanlığa karşı sömürgecilik suçu Sömürgecilik; bir ulusun, kendi sınırları dışında sahip olduğu, yönettiği, siyasal ve ekonomik çıkarlar sağladığı topraklarla ilgili kurulan bir sistemdir. 01 Kasım 2016 07:57

Kötülük ve bela çemberi... Bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun temel taşı, Kurtuluş Savaşıdır. 25 Ekim 2016 08:57

Moodys şaşkınlığı John Moody tarafından 1909 yılında New Yorkda, bir Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu olan, Moodys Yatırımcılar Hizmet kuruluşu (Kısaca “Moodys”) faaliyete başlamıştır. 11 Ekim 2016 11:25

Ödenek yokluğu perdesiyle adaletin engellenmesi Kıyı çizgisi; deniz, tabii ve sınai göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi ifade eder. 19 Temmuz 2016 15:01

Yönetici atama 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, anagayrimenkul, Kat Malikleri Kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Kurul tarafından kararlaştırılır (m.27). 12 Temmuz 2016 16:18

Kişi adına çek düzenleme 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, poliçe, bono ve çek birer kambiyo senetleridir. Kambiyo senetlerine benzeyen senetler ise, bundan ayrıdır. 05 Temmuz 2016 09:09

Karşılıksız çekte hapis cezası özlemi Yürütme erki bir üst düzey yetkilisi, karşılıksız çek düzenleyenler için cezai yaptırımlar öngören yasa hazırlık çalışmaları bulunduğunu kamu oyuna açıklamıştır. 28 Haziran 2016 16:24