Cevdet AKÇAKOCA

Cevdet AKÇAKOCAYAZILARI

İhracatçılara yeşil pasaport hayali gerçek oldu İhracatçılara yeşil pasaport hayali gerçek oldu 28 Mart 2017 09:00

Kalkınma ajanslarından alınan hibeler gelir mi fon mu? Kalkınma ajanslarından alınan hibeler gelir mi fon mu? 21 Mart 2017 10:10

YMM bilgi verme yazılarına yeni düzenlemeler geldi YMM bilgi verme yazılarına yeni düzenlemeler geldi. 14 Mart 2017 09:23

İhracatçılara Eximbank ve KGF desteği İhracatçılara Eximbank ve KGF desteği 07 Mart 2017 08:55

Yatırımları artıracak yeni teşvikler (2017) Devlet, 2017 yılında ülkemize yapılan haksız hücumları, not düşürmelerini ve benzeri saldırıları boşa çıkarabilmek için harıl harıl çalışıyor. 28 Şubat 2017 08:59

DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV de yeni gelişmeler... DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV de yeni gelişmeler... 21 Şubat 2017 09:00

Türkiye Varlık Fonu... 1.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de varlık yönetim şirketleri konusunda bir kanun yayımlanmıştır. 14 Şubat 2017 08:56

Bina inşaat yatırımlarında herkese KDV iadesi yok, dikkat edin! Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal, 28.Ocak.2017 günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretlerinde 6770 sayılı yasa ile ilgili çok güzel açıklamalar ve bir de sunum yaptı. 07 Şubat 2017 08:56

Yeni 6770 sayılı Torba Kanun’la getirilen hükümlerin özeti Son yılların yasa yapma modası “torba kanunlar” oldu. 31 Ocak 2017 08:31

Bursa’da KDV konusunda İhtisas Vergi Dairesi kuruluyor Son zamanlarda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığınca bazı firmalara aşağıdaki gibi bir yazı gönderilmeye başlanmıştır. Yazının gizlilik kaydı olmadığı için aynen aşağıya alıyoruz. Sonunda da değerlendirmemizi yapacağız. 24 Ocak 2017 08:37

Devlet yardımlarının muhasebeleştirilmesi ve 602-649-679 hesaplar Son yıllarda azalan büyümeyi tekrar harekete geçirmek ve gelişmiş ülkelerin seviyesine bir an önce çıkabilmek ve aynı zamanda dünyadaki üretim ve rekabet gücümüzü artırabilmek için yeni bir takım teşvikler verilmeye başlanmıştır. 17 Ocak 2017 11:21

İhracatçılara yeşil pasaport İhracatçılara yeşil pasaport 03 Ocak 2017 10:33

Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması Değerli okuyucularım, sizlerden 9 hafta uzak kalmış gibi hissediyorum. Çok çok önemli bulduğum yatırım teşvik mevzuatı yazısı 9 hafta sürdü. 27 Aralık 2016 08:38

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(9) (Yatırıma katkı oranı: %40, vergi indirim oranı: %70) (H) A.Ş.’nin dönem sonunda aktifine kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin tutarları aşağıdaki gibidir: 20 Aralık 2016 09:22

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(8) Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(8) 13 Aralık 2016 09:33

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(7) Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(7) 06 Aralık 2016 08:42

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(6) Öte yandan, toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılmayan kısmının, hak kazanılan yatırıma katkı tutarını aşmamak üzere, bu yatırımın işletilmesinden elde edilecek kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilec 29 Kasım 2016 09:19

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(6) (D) A.Ş.’nin 2013 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır. 22 Kasım 2016 09:03

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(5) Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli Kurumlar Vergisi uygulanması esastır. 15 Kasım 2016 08:56

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisi’ndeki değişiklikler(4) Dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında arazi, arsa, royalti ve yedek parça harcamaları ile amortismana tabi olmayan diğer harcamalar dikkate alınmayacaktır. 08 Kasım 2016 08:58

Yatırım teşvik mevzuatı ve Kurumlar Vergisindeki değişiklikler(3) İndirimli vergi oranı uygulamasından gelir vergisi mükellefleri de yararlanabilecektir. 32.2.2.İndirimli vergi oranından yararlanamayacaklar. 01 Kasım 2016 07:56

Yatırım teşvik mevzuatı ve kurumlar vergisindeki değişiklikler(2) Yatırım teşvik mevzuatı ve kurumlar vergisindeki değişiklikler(2) 25 Ekim 2016 08:55

Yatırım teşvik mevzuatı ve kurumlar vergisindeki değişiklikler(1) Yatırım teşvik mevzuatı ve kurumlar vergisindeki değişiklikler(1) 18 Ekim 2016 09:50

Yatırım KDV iadesinde küçük ve olumlu bir adım... 11 Ekim 2016 11:24

KDV borçlarının taksitlendirilmesi Bilindiği gibi, son zamanlarda yeni torba yasanın gündeme gelmesi ile birlikte, eski ödenemeyen varlık barışı borçlarının yeniden taksitlendirilmesi, normal vergi borçlarının taksitlendirilmesi, 19 Temmuz 2016 15:00

Ticaret sicilinden resen kaydı silinen şirketler (2) Geçen haftadan devam... Ancak kayıt silme işleminin tescil tarihinden önce mükellef hakkında 2004/14 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi kapsamında resen terkine yönelik yoklama yapılmışsa ilk yoklama tarihi itibariyle mükellefiyet kaydı terkin edilecektir. 12 Temmuz 2016 16:16

Ticaret sicilinden resen kaydı silinen şirketler (1) Türkiye'de anonim, limited ve diğer şekillerde 1 milyon adet civarında şirket olduğu, bunların en az 500 binin ise fiilen çalışmadığı, işini terk ettiği, tasfiye işlemlerini tamamlayamadığı konusu yıllardır yazılır, çizilir. Kamu otoritesi de bu durumun f 05 Temmuz 2016 09:08

İlker Parasız ve ekonomik gelişme Geçen haftanın yani 21-27 Haziran 2016 tarihli 1050 sayılı Ekohaber gazetesinin ana haberi ve başlığı “İş dünyasında büyüme morali” idi. 28 Haziran 2016 16:22

Bağımsız denetimde ve sözleşmelerde ne oluyor? Son bir iki aydır, bağımsız denetim konusu yine kafa karıştırmaya devam ediyor. Mayıs ayında yayımlanan bir kurul kararı aşağıdaki gibidir. 21 Haziran 2016 11:13

Ymm Odası seçimleri – hizmetleri Haziran ayında, Bursa, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve benzeri illerde bulunan Yeminli Mali Müşavir odalarında seçimler yapılmaktadır. Ayrıca Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir odaları seçimleri de yapılmaktadır. 07 Haziran 2016 10:51

Orman ürünlerinde mükerrer KDV tevkifatı kaldırıldı. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa ait KDV Uygulama Genel Tebliğinin 2.1.3.3.6.1 bölümünde Ağaç ve orman ürünleri tesliminde tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranı konusu açıklanmıştır. 31 Mayıs 2016 14:02

Özel tüketim vergisi Ne vergi ama! Devletin yüklenmiş olduğu görevleri yerine getirebilmesi için gelire ihtiyacı vardır. 24 Mayıs 2016 17:34

Genç girişimciler durmayın, devlet sizi destekliyor 10.02.2016 tarihli Resmi Gazetede 6663 sayılı bir torba kanun yayınlandı. Bu kanunun ilk maddesi genç girişimcilere yapılacak vergisel teşviklerle ilgili idi. Ama torba kanun işte. Bir sürü maddenin içinde bu madde de dikkatimizi çekti, fakat daha sonra a 17 Mayıs 2016 09:26

Bağımsız denetim yakından takip ediliyor 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bağımsız denetim konusu gündeme gelmişti. Söz konusu kanunun 397. maddesinin dördüncü fıkrası kanunun 398inci maddesine göre bağımsız denetime tabi olan şirketleri Bakanlar Kurulunun belirleyeceği hükmünü 10 Mayıs 2016 11:31

Bağımsız denetim yakından takip ediliyor 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte bağımsız denetim konusu gündeme gelmişti.Söz konusu kanunun 397. maddesinin dördüncü fıkrası kanunun 398inci maddesine göre bağımsız denetime tabi olan şirketleri Bakanlar Kurulunun belirleyeceği hükmünü g 03 Mayıs 2016 11:34

Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklikler 16.04.2016 tarih ve 29686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri A 7 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği, 1 sayılı genel tebliğin özellikle tahsilat zaman aşımı konusundaki hükümlerine ilave ve değişiklikler getirmiştir. 26 Nisan 2016 13:16

Yeni Türk Ticaret Kanunu yine değişiyor Yayınlanıp tatbike başlandığından beri 6102 sayılı Yeni (!) Türk Ticaret Kanunu bilmem kaçıncı defa değişiyor. 19 Nisan 2016 10:00

İhracat 2023de ne olabilir? Mart ayı sonuçları yayımlanmaya başladığında, birdenbire bir çok rakamların, (bütün etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, sayılamayacak kadar çok olumsuzluklara rağmen,) çok güzel olarak gelmeye başladığını gördük. 12 Nisan 2016 10:03

Bağımsız denetime tabi şirketler yeni oranlar - sorumluluklar 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu bağımsız denetime tabi olacak şirketleri, tabi olma şartlarını belirlemişti. En son 2016/8549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şartlar aşağıdaki şekli almıştır. 2 04 Nisan 2016 16:25

Ses tellerinin hastalık sigortası Ses tellerinin hastalık sigortası 29 Mart 2016 12:23

Bağımsız denetime tabi şirketler yeni oranlar - sorumluluklar Bağımsız denetime tabi şirketler yeni oranlar - sorumluluklar 29 Mart 2016 12:22

Ticaret Borsası kotasyonuna dahil maddeler Bugün genel bir duyuru gibi yazı paylaşacağım. Yazımın sonunda yayımladığım liste, Bursa Ticaret Borsasında kotasyon yapılması gereken maddelerin ismi, gümrük tarife ve istatistik no, ve kotasyona dahil maddeler miktarını göstermektedir. Söz konusu maddel 22 Mart 2016 16:25

İhracatta devreden ve yüklenilen KDV konusu İhracatta devreden ve yüklenilen KDV konusu 15 Mart 2016 14:04

e-defter berat yükleme süreleri e-defter berat yükleme süreleri 08 Mart 2016 13:58

Rent a Car veya araç kiralamada büyük problem Rent a Car veya araç kiralamada büyük problem 01 Mart 2016 16:06

Asgari ücret desteği Asgari ücret desteği 23 Şubat 2016 11:32

TTK 519. Madde 2. Tertip Yedek Akçelere sınır getirilmelidir Başlığı görüp yazıyı okuyanlar herhalde epey ama epey şaşıracaklardır. Nereden çıktı bu istek? Böyle bir istekte bulunmak yanlış mı? Şirketler, para ihtiyacı içinde, gerek yatırım ve gerekse işletme sermayesi için bankaların kapısında kuyrukta iken böyle 09 Şubat 2016 13:59

İsteyene e-fatura değil, kağıt fatura vermek zorunludur İsteyene e-fatura değil, kağıt fatura vermek zorunludur 02 Şubat 2016 14:18

Yeni VUK Taslağında bağımsız denetim yok Yeni VUK Taslağında bağımsız denetim yok 26 Ocak 2016 13:25

Ar-Ge ve tasarım teşvikleri artırılıyor Ar-Ge ve tasarım teşvikleri artırılıyor 19 Ocak 2016 14:54