Bursa'nın eski bir mahallesi

1530 yılı belgelerine göre 13 hanenin yaşadığı mahallenin adına, daha sonraki yıllarda rast­layamadım. Mahallenin Yıldırım Mahallesi civarında olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1558 yılındaki belgelere göre mahallede Acıca Mescidi bulunduğu anlaşılmaktadır. XVIII-XIX. yüzyıllarda mahallenin adına rastlayamadık. Olasılıkla Boyacıhayrettin Mahallesi’nin diğer adı olmalıdır.

Raif Kaplanoğlu