Yenişehir ilçesine bağlı bir köy

İlçenin hemen batısında, Yenişehir'e 5 km uzaklıktadır. Köylülere göre, Mekir adlı bir Rum’un kurduğu çiftlik olduğu için bu adı almış. Oysa bu adı taşıyan hem Bursa’da, hem tüm Türkiye’de oldukça fazla yerleşim yeri vardır. Bursa’da dört Megri köyü vardır. 1487 tarihli tahrir defterinde adı geçen köy, Makri veya Mekir olarak anılmıştır. Anlamı Helen dilinde 'uzun'dur. Rumca ise bakır anlamına gelmektedir. 1935 yılında alınan bir karar ile adı önce Ağaçlı olarak değiştirilmesine karşın, daha sonra Yolören olarak düzeltilmiştir. XVI. yüzyılda köyde, Hıristiyanlar tarafından işlenen 19 çiftlik yeri varmış. Önceleri eski köy, 3 km kadar güneyde Kargacı denilen mevkideymiş. Eski kentin kalıntılarında barınan yılanların şerrinden kurtulmak için, 150 yıl önce yeni yerine taşınmış. Oysa Kargacı mevkiinde başka bir köy vardı. Daha önceleri de Kocasu kenarında imiş. Buradan da, sel baskını nedeniyle taşınmış. 1960 yılında köyün adı Yölören adını almıştır. Yolda bulunan bir ören yeri demek olan köyün adından da, eski bir yerleşim alanı olduğu anlaşılıyor. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 151 hane bulunan köyde 1927 yılında 1.685, 1990 yılında 1.708, 1997 yılında 1.739 kişi yaşamaktadır. Yerli köyüdür. 8-10 hane de, 1951 yılı Bulgaristan göçmeni yaşamaktadır. Köy yakınlarında Arap Dede adında, adak yeri olarak kullanılan bir yatır vardır.

Raif Kaplanoğlu