Nilüfer ilçesine bağlı bir köy

Bursa'nın kuzeybatısında, Mudanya yolunun 7 km batısındadır. Eski adı Göbelye'dir. Anadolu'da Göbel adlı birçok köy vardır. Anlamı Yunanca ‘güzel su geçidi'dir. 1530 tarihli tahrir defterine göre 11 haneli bir köydür. Bu tarihte Kite/Ürünlü'ye bağlı idi. Bir Rum köyü idi. Zamanla boşalmıştır; 1880’li yıllarda 1.217 Çerkes nüfusun yerleştirildiği Göbel köyü bu olmalıdır. Ancak 1895 ve 1908 yılı salnamelerine göre köyde 66 hane vardı. 1927 yılında 572, 1990 yılında 981, 1997 yılında 1.382 kişi yaşamaktaydı. Köydeki eski kilise bugün yoktur.

Raif Kaplanoğlu