Yıldırım semtinde, bir tepecik üzerinde bulunan cami, Yıldırm Bayezıd (1389-1402) tarafından 1390'lı yıllarda yaptırılmıştır.

Kentimizin en görkemli anıtıdır. Zeviyeli ve yan mekanlı cami tipinde yapılmıştır.

Ters T planlı camilerin en özgünü olan Yıldırım Camii, Bursa tipi kemerlerin ilk kullanıldığı yapıdır. Caminin üzeri, kuzey-güney doğrultusunda iki büyük kubbe ile, doğu-batı yönünde küçük kubbeler ve tonozla örtülü bulunan caminin duvarları düzgün kesme taş ile örülmüştür. Taş işçiliği çok iyi bir yapıdır.

Osmanlı mimarisinde, özenli bina yapma geleneğini getiren bu cami, Bursa'nın en gösterişli yapılarından biridir. Yapıda yer yer çini işlemeler yapılmıştır. Pencereler mermer oymacılığının eşsiz örneklerindendir. Nişlerin ve mihrapçıkların taşları arasına yerleştirilmiş olan çini parçalarında damga ve arma motifleri kullanılmıştır. Yapıda, zengin mukarnas süslemeleri de yer alır.

Tarihçi Hammer, Akçağlıyan adını verdiği bu caminin Endülüs Araplarının XIV. yüzyılındaki mimari tarzlarının değerli bir anıtı olarak görür.

1563, 1575, 1635, 1640, 1649, 1669, 1825, 1847 ve 1860'lı yıllarda onarım gören caminin minareleri sonradan yapılmıştır.

(BAYKAL (1950) s.155; KÜTÜK IV. s.282; VAKIFLAR (1983) III. s.228; WİLDE (1909)s.20; YALMAN (1984) s.21; MİRAT-I BURSA (1905) s.47; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.34; AYVERDİ I. (1966) s.419-440; GABRİEL (1958) s.67-72; ÇETİNTAŞ (1952) s.24; A.S.ÜLGEN, Bursa Anıtları, 1948, s.18; AŞIKPAŞAOĞLU (Atsız) s.69; HAMMER (ÜÇDAL) C.I, s.211; DEMİRİZ (1979) s.411-434; GÜLDESTE (1885) s.27)

Raif Kaplanoğlu