İnegöl ilçesi merkez bucağına bağlı bir köy

İlçenin ku­zeybatısında, İnegöl'e 11 km uzaklıktadır. Çok eski adı Doma'dır. Halk arasında, Tomas adlı bir Rum’un çiftliği olduğu için bu adı aldığı söylenir. Bir başka görüşe göre de köyü Hasan Dede, Çankırı’nın Eldiven ilçesinin Seydi köyünden gelip kurmuştur. Daha sonra da Çubuk ve Şabanözü tarafından Kahya, Mansur, Çono ve Aka aileleri gelip köye yerleşmiş. Daha sonraki yıllarda Bekçeviz olarak adlandırılan köy, 1970'li yıllardan sonra Şehitler olarak değiştirilmiştir. Çünkü, Kurtuluş Savaşı sırasında köylülerin gösterdiği kahramanlığa karşın çok sayıda şehit verilmiştir. İşgal yılları sırasında bu köyde yapılan direniş Bursa’daki en önemli direniş idi. Bu nedenle de en büyük şehidi de bu köy vermişti. 1487 yılında Toma olarak anılan köyde üç çiftlik yeri varmış. 1530 tarihli tahrir defterine göre 9 haneli bir köydür. Köyü, Geyikli Baba'nın müritlerinden Hasan Dede'nin kurduğu söylenmektedir. Nitekim tam Babasultan köyünün karşısındadır. Işık Tepe’de bulunan Hasan Dede'nin mezarı dışında Sarı Kız, Kara İshak ve Arap Dede adlı üç mezar daha vardır. Her yıl Hasan Dede adına şenlikler düzenlenmektedir. Mezar yanındaki bir karaağaç da kutsal sayılmakta olup, içinde mum dikilip adak yapılmaktadır. 1912 yılında yayınlanan Hüdavendigâr gazetesine göre, Emir Sulan’ın vakıf köyü olduğu görülmektedir. Yerli Bektaşi köyüdür. Köyde eski bir tekke vardı. Önceleri Ertuğrul Sancağı’na bağlı olup, 1926 yılında İnegöl’le birlikte Bursa’ya bağlanmıştır. 1895 ve 1908 Yıllığı’na göre 158 hane bulunan köyde 1990 yılında 820, 1997 yılında 811 kişi yaşamaktaydı.

Raif Kaplanoğlu