Tophane'de, Orhan Gazi Türbesi yanında yer alan bu türbede, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey yatmaktadır.

Bu türbenin olduğu yerde, Bursa'nın fethi sırasında, uzaklardan görülen kubbeli bir kilise bulunuyordu. Bu kiliseye Gümüşlü Kümbed deniliyordu. Sultan, öldüğünde buraya gömülmesini vasiyet ettiği için Sultan Orhan, babası için bu kiliseyi türbeye dönüştürmüştür. Ancak 1801 yılındaki yangın ile, 1854 yılındaki depremler sonucu tümüyle yıkılan bu yapı,1863 yılında Sultan Abdulaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Kesme kefeki taş ile duvarları örülen yapının üzeri kubbe ile örtülmüştür. Sekizgen bir plan üzerine yapılmış olan yapının tonozlu girişi bulunur. Yedi pencere ile aydınlanan türbenin ortasında Orhan Bey'in her tarafı sedef kakmalı, parmaklıkla çevrili sandukası bulunur. Sandukanın üzeri, sırma işlemeli bir kadife ile örtülüdür. Türbe içinde ayrıca, Osman Bey'in oğlu Alaaddin, I. Murad'ın oğlu İbrahim, Orhan Gazi'nin eşi Aspurça Hatun ile toplam on yedi sanduka bulunur.

(WİLDE (1909) s.60; BAYKAL (1950) s.102; VAKIFLAR (1983) III. s.280; ABDULKADİR KADRİ (1911) s.26; TEXİER (Ali Suat) 1924, s.234; H.ÖNKAL Hanedan Türbeler (1992) s.265; ORÇBEY TARİHİ (Atsız) s.31; HOCA SADETTİN (Parmaksızoğlu) C.I, s.50; GABRİEL (1958) s.43)

Raif Kaplanoğlu