Tıp doktoru, amatör ressam.

Çal, Denizli 1943 doğumludur. Denizli eşrafından,sanat ve kültüre meraklı,İstiklal Savaşı gazisi, memur bir babanın, Adil Kayalıoğlu’nun kızıdır. Küçük yaşta başlayan müzik ve resim tutkusu Selçuk İlkokulu ve Denizli Lisesi’nde de devam etmiştir. Resim Öğretmeni Sn.BesimYazıcı’nın ısrarlarının aksine İstanbul Ünv. Tıp Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarının aynı günde olması nedeniyle tercihini; İlkokul üçüncü sınıftan beri istediği, babasının da okuması için tek seçenek olarak gösterdiği doktorluğa kullandı ve İstanbul Ünv. Tıp Fakültesi’ni kazandı.

Sanata olan ilgi ve duyarlılığı yaşamı boyunca hep sürdü.

 

1966 -1968                        Dr.Teoman Önaldı idaresindeki İstanbul Ünv.Tıp Fak.Klasik Türk Musikisi

                                        Korosu’na devam etti.

 

21.08.1968                      Dr.Ender Tekin ile evlendi.

 

01.11.1968                      İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

 

30.12.1968 - 01.10.1969   Erzincan Sağlık Ocağı doktoru

 

02.10.1969 - 01.07.1970   Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Vekili  

 

01.07.1970-07.10.1970   Kars 2 Nolu Sağlık Ocağı doktoru

 

22.10.1970 - 06.06.1974   Şişli Çocuk Hastanesi Fizikoterapi İhtisası

 

14.02.1974                    İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı oldu.

 

22.06.1974                    Yeni kurulmakta olan Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi’nde Dahiliye ihtisası yapacak olan   

                                        eşinin yanına gelerek Devlet Hastanesi’nde kadro olmadığından Bursa Yetiştirme

                                        Yurdu ve  Bakımevi doktoru olarak çalışmaya başladı.

             

1974                                Bursa’nın ilk kadın Fizik Tedavi Mütehassısı olarak muayenehanesini açtı.

 

21.06.1974 -29.06.1979   Bursa Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Bakımevi doktoru olarak çalıştı.

 

29.06.1979                   Tam GünYasası’ndan dolayı Yetiştirme Yurdu doktorluğundan ayrıldı.

 

1982                               Resim çalışmalarına atölyesinde ve Bursa Güzel Sanatlar Gl.’sinde Md.Sn.Emin İlter

                                        ile başladı.

 

11.04.1988                   Türk Kadını’nı Güçlendirme Vakfı’nın Türkiye çapında 12 sanat dalında

                                        düzenlediği, amatör ve profesyonel sanatçılara açık yarışmada, Resim dalında  

                                        Anne ve Çocuk  isimli Eseriyle Türkiye birincisi oldu. Cumhurbaşkanı Sn.Turgut        

                                        Özal’ın elinden plaket, Sn.Semra Özal’dan ödül ünü aldı.

Başarılı sanat çalışmaları ve sanatın yaygınlaştırılmasındaki katkılarından dolayı Bursa Valisi Sn. Zekai Gümüşdiş ve Bursa Büyükşehir Belediye Bşk.Sn.Ekrem Barışık’tan         sonraları da Bursa Valisi Sn. Erdoğan Şahin’den teşekkür aldı. İstanbul Tabip Odası Resim Sergisi’nden teşekkür aldı.

12.03.1989                      Bursa Devlet Güzel Sanatlar Gl.Md.Sn.Emin İlter’den Onur plaketi aldı.

 

1989                                  Bursa Tabip Odası 14 Mart etkinliklerinde resim sergilerinin de yeralması görüşü

Tabip Odası Bşk.Sn.Dr.Çetin Tor tarafından da kabul görülerek gelenek haline geldi ve resim Tabip Odası Sergilerinden.birçok teşekkür aldı                                                                                                     

22.02.1990                      Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi kurucu üyesidir.

 

1991                                  Bursa Amatör Kadın Ressamlar Derneği üyesidir.

                                           Fotoğraf ve Resim yarışmalarında jüri üyeliklerinde bulundu

 

1993 - 2011                       Bursa Amatör Kadın Ressamlar Der.’nin muhtelif şehirlerde açtığı yüze yakın

                                           Karma Sergiye katıldı.

 

24.01.1996 -15.09.2003   Milli Eğitim Sağlık Merkezi’nde Fizik Tedavi ve Reh. Mütehassısı ve Başhekim     

                                           Yardımcısı olarak çalıştı.

 

12.05.2000                      Birinci Kişisel Resim Sergisi’ni Kadın Esinlemeler – I  Bursa Devlet Güzel Sanatlar

                                          Galerisi’nde açtı.

 

06.03.1998                      8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi’nin

                                          Türkiye çapında açtığı yarışmada Onur belgesi aldı.

 

17.03.2003                      Milli Eğitim Müdürü Sn.Engin Özbek’den Fizik Tedavi Ünitesinin kurulması ve  

                                           gayretli çalışmalarından dolayı  teşekkür belgesi aldı.

 

05.05.2003                      Kadın Esinlemeler – II  Resim Sergisi’ni Balıkesir Güzel Sanatlar Galerisi’nde

                                          açtı.

 

                                           Resimlerinde kendine has estetiğe ulaşmak için empresyonist renk anlayışı ve

                                           güzellik arayışı ışığında duygu ve izlemlerini ekspresyonist bir tarzda 

                                           yorumlamakta ve insanları yücelten  Sevgi - Anne - Çocuk  - Kadın - Doğa   

                                           temalarını işlemektedir.

 

09.09.2003                     Milli Eğitim Müdürü Sn.Reşat Kumbasar’dan Sağlık Eğitim Merkezi Bş.Tbb. 

                                          Yard. ve F.T.R. Uzmanı olarak bütün hizmetleri süresince gösterdiği başarılı

                                          çalışmalarınan dolayı  teşekkür belgesi aldı.

 

15.09.2003                     Milli Eğitim Sağlık Merkezi’nden emekli oldu.

 

2004 - 2007                    Bekamed Kas Kemik Eklem Hastalıkları Dal Merkezi’nde çalıştı.

 

2007 - 2009                    Bursa Amatör Kadın Ressamlar Der. Bşk Sn.Berrin Buzcular tarafından verilen     emeği geçen eski üyelerden olması nedeniyle teşekkür plaketi aldı.

 

2007 - 09.08.2010         Turan Turan Cerrahi Dal Merkezi’nde Fizik Tedavi ve Reh. Mütehassısı olarak

                                         çalıştı.

 

2011                                Medical Park Özel Bursa Hastanesi’nde çalıştı.

 

                                          Ardahan ve Aslı adında iki çocuğu vardır.