Karacabeyli ilahiyatçı ve divan şairi

1868 yılında Karacabey’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Karacabey’de yaptıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Karacabey hakimliği ve kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Burada kendi adına kurulan medresede ders verdi. Daha sonra Müftü oldu. İttihat ve Terakki örgütünün kuruluş çalışmalarına katıldığı için görevinden alındı. Kurtuluş Savaşı sırasında Karacabey Müdafa-i Hukuk örgütü şubesini kurdu. Kurulan Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Bursa milletvekili olarak seçildi ve ilk hükümette Umur-i Şeriye Bakanı oldu. (3 Mayıs 1920) Bu arada 1921 yılında iki defa, 1922 yılında bir kez bakanlar kurulu başkanlığına getirildi. Ölümüne kadar milletvekilliği yaptı. 1950 yılında Ankara’da yaşamını yitirdi.

İslam hukuku alanında, özellikle fıkıh, tefsir ve kelamda uzman olan Mustafa Fehmi Bey’in Hilve-i Fahr-i Alem (1944) adlı manzum bir kitabı vardır. Anıları ile şiirlerini yayınladığı Karacabey’den Ankara’ya (Ank. 1968) adlı kitabı vardır.