Uludağ’da bir kaynak

Acempınarı’nın hemen yakınında büyük bir kaya altından çıkmaktadır. Bu kaynak suyu daha sonra Şaban deresi ile birleşmektedir.

Raif Kaplanoğlu