Bursa'ya bağlı bir köy

1530 tarihli tahrir defterinde adı geçen köy, Çelebi Sultan Mehmed'in vakıf köyüdür. Köyde o tarihlerde ancak bir hane barınıyormuş. Bugün yoktur.

Raif Kaplanoğlu