Bursalı ilahiyatçı

Asıl Adı Sinaneddin Yusuf’tur. Babası ise Karacabeyli Hüseyin’dir. Bu nedenle Sinaneddin Yusuf Kirmasti künyesiyle anılmıştır. Hocazade’den ders almıştır. Bursa, 2 kez de İstanbul Kadısı oldu. 1494 yılında İstanbul’da yaşamını yitirmiştir. Birkaç kitabı vardır. İstanbul’un fethinden önce İstanbul’un özelliklerini Türklere ilk anlatan kişidir. Beşinci kol görevi görmüştür. Sinan Bey, II. Bayezıd’ın vakıflarının yöneticisi imiş. Kiremitçi Mahallesi’nde bulunan camiyi ise, XVI. yüzyıl ortalarında Pir Mehmet oğlu Sinan Bey yaptırmıştır. II. Bayezıd devrinde ölen Sinan Bey, yaptırdığı caminin bahçesine gömülmüştür. Bir de Fatih devrinde yaşamış Kiremitçi Mehmed vardır ki, bu Pir Mehmed olmalıdır.

(BAYKAL  s. 116; VAKIFLAR  III. s. 114; KÜTÜK IV, s. 161, III. s. 162,223; SİCİLİ OSMANİ IV, s. 103, 654; KÖSEOĞLU  s. 19; BURSALI TAHİR II. s. ?)