Keles ilçesine bağlı bir köy

İlçenin güneyinde, Keles'e 7 km uzaklıktadır. Köyün, Kütahya’ya bağlı Örencik Ovası’ndan gelen Yürüklerce kurulduğu söylenir. Bir başka söylenceye göre Seyitömer kazasının Kıranşeyh köyünden gelen yedi hane tarafından kurulmuş. Adı da buradan gelmiş. Bir söylentiye göre, ordu burada konaklarken sürekli kavga olup, ortalık karışmış. Buradaki su insanları kavga ettirdiği ve karıştırdığı için başka yere taşınırmış. Köylülerin verdiği bilgiye göre Doğanoğulları, Sarıbaşoğulları ve Kabakçıoğulları  köyün kurucuları imiş. Bugün de köyde bu aileden kişiler vardır. 1908 Yıllığı’ndan Kıranaşıklar olarak anılan köyün, bu ta­rihte Orhaneli’ne bağlı olup, 83 hanesi bulunduğu anlaşılıyor. Küçük Işıklar olarak da anılır. 1990 yılında 878, 1997 yılında 703 kişi yaşayan köyde bulunan ve Seyyid oğlu Hacı Mustafa tarafından, 1719 yılında yapılmış olan cami 1980’li yıllarda yıkılmıştır. 1934 yılında Orhaneli ilçesine bağlı iken, bu tarihte Keles bucağına bağlanmıştır. Köyün dışında eski bir mezarlığın içinde Şahan/Şahin Baba Türbesi bulunmaktadır. Işık-aşık, derviş deyimi olduğu için, köyün adının olasılıkla tekkeden geldiğini sanıyorum. Kıyısından Uluyol denilen tarihi bir yol geçmektedir. Eski Köy, 1 km kadar doğuda bulunan bu mevkide olup, yolcular tarafından çocukları çalındığı gerekçesiyle bugünkü yerine taşınmış. 1912 yılında yayınlanan bir gazete haberinden Sultan I. Murad’ın vakıf köyü olduğu anlaşılmaktadır. Eski Yörük köyüdür.

Raif Kaplanoğlu