Karacabey'e bağlı bir köy idi

Rum köyüdür. Apolyont/Ulubat Gölü kıyısında, Karacabey yolu civarındadır. Daha çok Gilyos olarak anılan köyün, XV. yüzyıldan beri belgelerde varlığına tanık olduk. Bursa Kadı Sicilleri'nde Kilis olarak geçen köy de bu olmalı. Köyde 1530 yılında 11 hane Müslüman, 31 hane de Hıristiyan yaşıyordu. 1573 yılında ise Hıristiyan hane sayısı 139’a çıkmıştır. Köydeki Hıristiyan hanelerin yanında balıkçılık yapan 129 Hıristiyan hane kayıtlıdır. Ayrıca bu tarihte köyde azat edilmiş 29 da Hıristiyan hane yaşamaktaydı. Köyün adı, Helen dilinde ‘güzel-geçit’ anlamına gelen ‘kuvaila'dan gelmiş olmalı. Köyün Abolyond yarımadasının girişinde bulunması, bu ada uygun düşmektedir. Bugünkü Eskikaraağaç köyüdür. 1924 haritasında Gilyos adıyla yeralmaktadır. (Bak. GİLLOS/KARAAĞAÇ)

Raif Kaplanoğlu